Danmarks Cykle Union arbejder aktivt og målrettet på at sikre, at cykling både på kort og lang sigt er en fair og sundhedsmæssig forsvarlig idræt. 

Danmarks Cykle Union er underlagt UCI's regler samt de Nationale Antidopingregler vedtaget af Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Disse følger World Anti Doping Agencys (WADA) regler. DCU anerkender og respekterer alle gældende regler på antidopingområdet og tager kraftigt afstand fra alle former for doping. DCU vil gennem oplysning, uddannelse, dialog, inddragelse og information arbejde for en ren cykelsport.

Doping defineres som overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af antidopingreglerne. Enhver idrætsudøver, der er medlem af eller repræsenterer en forening eller en medlemsorganisation under Danmarks Idrætsforbund, er i kraft af sit medlemskab eller sin repræsentation forpligtet af de Nationale Antidopingregler og har pligt til at deltage i dopingkontrol, som udføres af Anti Doping Danmark eller af organisationer m.v., som Anti Doping Danmark eller Danmarks Idrætsforbund har indgået aftale med. 

Danmarks Cykle Union arbejder tæt sammen med Anti Doping Danmark om antidopingindsatsen i unionen. 

Nyttige links og mere information 

Har du spørgsmål til Danmarks Cykle Unions antidopingarbejde, kan du rette henvendelse til dcu@slet-dette.dcu-cykling.dk