Danmarks Cykle Union arbejder aktivt og målrettet på at sikre, at cykling både på kort og lang sigt er en fair og sundhedsmæssig forsvarlig idræt. 

Danmarks Cykle Union er underlagt UCI's regler samt de nationale antidopingregler vedtaget af Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Disse følger World Anti Doping Agencys (WADA) regler.

DCU anerkender og respekterer alle gældende regler på antidopingområdet og tager kraftigt afstand fra alle former for doping. DCU vil gennem oplysning, uddannelse, dialog, inddragelse og information arbejde for en ren cykelsport.

Doping defineres som overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af antidopingreglerne. Enhver idrætsudøver, der er medlem af eller repræsenterer en forening eller en medlemsorganisation under Danmarks Idrætsforbund, er i kraft af sit medlemskab eller sin repræsentation forpligtet af de Nationale Antidopingregler og har pligt til at deltage i dopingkontrol, som udføres af Anti Doping Danmark eller af organisationer m.v., som Anti Doping Danmark eller Danmarks Idrætsforbund har indgået aftale med. 

Danmarks Cykle Union arbejder tæt sammen med Anti Doping Danmark om antidopingindsatsen i unionen. 


Har du viden om brug af forbudte stoffer
- indberet det anonymt nu på


www.stopdoping.dk 


SIG NOGET,
HVIS DU SER NOGET


Har du spørgsmål til Danmarks Cykle Unions antidopingarbejde, kan du rette henvendelse til dcu@slet-dette.cyklingdanmark.dk Anti Doping Danmark har lavet guidelines til idrætsudøvere og støttepersonale (f.eks. fysioterapeuter, soigneurs, trænere og ledere), der opsummerer de væsentligste ændringer som følge af de nye antidopingregler, som trådte i kraft d. 1. januar 2015. Du kan tjekke, om din medicin er tilladt, eller om der er restriktioner på din medicin, på to måder:

Har du brug for dispensation?

Har du som idrætsudøver fået stillet en diagnose, som behandles med medicin, der indeholder stoffer på Dopinglisten, skal du følge Dispensationsreglerne. 

OBS. Det er ikke alle idrætsudøvere, der nødvendigvis skal søge om dispensation. 

Det er som udgangspunkt altid en god ide, at du sammen med din læge undersøger, om det er muligt at anvende et andet præparat, der ikke er på Dopinglisten.

HUSK, at det altid er dig selv, der har ansvaret for at undersøge, om den medicin, du tager, er på Dopinglisten - det er altid dit eget ansvar, at du ikke overtræder de gældende regler. 

Anti Doping Danmark (ADD) gennemfører dopingkontrol med både urin- og blodprøve. Blodprøver tages dog kun i konkurrenceidrætten.

Alle ADD’s dopingkontroller foregår efter faste, ISO-certificerede (ISO 9001:2008) procedurer i overensstemmelse med WADA’s internationale standarder for dopingkontrol. Dette sker for at sikre, at den testedes rettigheder bliver overholdt, og at kontrolprocedurerne er de samme hver gang.

På nedenstående links kan du læse ADD's kontrolprocedurer samt de rettigheder og pligter, du har i forbindelse med dopingkontrol:

 

 


Nyttige links og mere information

Anti Doping Danmark 
www.antidoping.dk


World Anti-Doping Agency 
www.wada-ama.org


UCI Anti-doping Programme 
www.uci.ch/clean-sport/anti-doping