Lokal rekrutteringsstrategi

Ud over at skabe en lokal cykelfest for børn og unge i kommunen, har BørneTour til formål at skabe en rekrutteringsplatform for den lokale cykelklub. Cykelklubben og Danmarks Cykle Union planlægger i samarbejde en strategi for hvordan BørneTour kan bruges til rekruttering af nye børn og unge ind i klubben. Når en forældre tilmelder sit barn til BørneTour, takker denne ligeledes ja til at blive kontaktet med et tilbud fra den lokale cykelklub omkring et introforløb eller lignende. Den konkrete strategi kan variere fra klub til klub.

 

Leverancer

 

Kommune

· Medspiller omkring placering af event - fysisk og dato

· Godkendelse af trafiksikker rute (ca 500m – 3.000m)

· Godkendelse af dato

· Evt polititilladelse

· Medspiller på lokal markedsføring af BørneTour

 

Cykelklub

Danmarks Cykle Union og den lokale cykelklub koordinerer sammen den praktiske afvikling af eventet. Den lokale klub forpligter sig i den forbindelse til følgende:

· Koordination og planlægning af BørneTour sammen med DCU og Kommune

· Udnævne en projektleder for eventet, som sammen med DCU har ansvaret for eventafviklingen.

· Mandskab til afvikling af løbet (opsætning og nedtagning, flagposter, starter, nummerudlevering, præmieoverrækkelse, evt speaker etc). Ca 10 personer

· Planlægning og gennemførsel af efterfølgende rekrutteringsstrategi i samarbejde med Danmarks Cykle Union

 

 

Danmarks Cykle Union

· Løbsansvarlig på dagen

 · Support til klub (evt kommune) igennem hele processen (rute, markedsføring, afvikling etc)

· Central platform/hjemmeside for BørneTour, hvor alle løb fremgår

· Central tilmeldingsplatform (herunder mulighed for tilmelding på dagen)

· Platform på sociale medier til bl.a. lokal markedsføring

· Oprettelse af Facebookbegivenhed for lokal BørneTour event

· Medaljer og diplomer - ”BørneTour” cykelkasket + andet merchandise - Startnummer - Indskrivningslister- Plakater og flyers til  event og ”intro-/nybegynderforløb” i den lokale forening

· Trailer med oppustelig målportal, telt,  målstreg, beach-flag, minestrimmel, evt lånecykler