Lokal rekrutteringsstrategi

Ud over at skabe en lokal cykelfest for børn og unge i kommunen, har BørneTour til formål at skabe en rekrutteringsplatform for den lokale cykelklub. Cykelklubben og Danmarks Cykle Union planlægger i samarbejde en strategi og plan for, hvordan BørneTour kan bruges til rekruttering af nye børn og unge til klubben. Ligeledes tilbydes klubben sparring i forhold til organisering af klubbens B&U afdeling, kurser og uddannelser., samt tiltag i forhold til fastholdelse af medlemmer.  Når en forælder tilmelder sit barn til BørneTour, takker denne ligeledes ja til at blive kontaktet med et tilbud fra den lokale cykelklub omkring et introforløb eller lignende. Den konkrete strategi kan variere fra klub til klub.

 

 

 

Leverancer

 

Kommune

· Medspiller omkring placering af event - fysisk og dato. BørneTour kan med fordel afvikles som sideevent i forbindelse med elitecykelløb, byfest, kulturnat, idrætsdag etc.

· Godkendelse af trafiksikker rute i samarbejde med klub (ca 500m – 1.500m) Support til klub ift polititilladelse

· Levering og finansiering af adgang til strøm, toilet og evt afspærringsmateriel.

· Medspiller på lokal markedsføring af BørneTour. Kommunen forpligter sig til at omtale BørneTour på kommunens hoved-facebookside samt at formidle budskabet til alle skoler og daginstitutioner i kommunen.

 

Cykelklub

Danmarks Cykle Union og den lokale cykelklub koordinerer sammen den praktiske afvikling af eventet. Den lokale klub forpligter sig i den forbindelse til følgende:

· Koordination og planlægning af BørneTour sammen med DCU og Kommune

· Udnævne en projektleder for eventet, som sammen med DCU har ansvaret for eventafviklingen.

· At finde rute i samarbejde med kommune

· At indhente kommune-og polititilladelser

· At markedsføre BørneTour via klubbens kanaler - digitalt og fysisk i lokalområdet

· Rekruttering af mandskab/frivillige til afvikling af løbet (opsætning og nedtagning, flagposter, starter, nummerudlevering, præmieoverrækkelse, evt speaker etc). Ca 10-12 personer alt efter format.

· Planlægning og gennemførsel af efterfølgende rekrutteringsstrategi i samarbejde med Danmarks Cykle Union.

 

 

Danmarks Cykle Union

· Support til klub (evt kommune) igennem hele processen (rute, markedsføring, afvikling etc)

· Godkendelse af rute på baggrund af oplæg fra klub/kommune

· Kommunikationsstrategi for event og efterfølgende introtilbud

· Central tilmeldingsplatform (incl tilmelding på dagen) samt platforme på sociale medier til bl.a. lokal markedsføring

· Oprettelse af Facebookbegivenhed for lokal BørneTour event + lokal markedsføring

· Pressemeddelelse, billeder samt digital opsætning af plakat og flyer til  event og ”intro-/nybegynderforløb” i den lokale forening.

· Løbsansvarlig på dagen

· Levering af speaker, hvis klub ikke selv har kandidat

· BørneTour-setup : Trailer med oppustelig målportal, telt,  lydsystem, målstreg, beach-flag, bannere, roll up, minestrimmel, medaljer, diplom, merchandise/goodiebag, startnummer etc