Danmarks Cykle Union bakker fuldstændig op om myndighedernes og DIF’s anbefalinger. Alle aktiviteter er aflyst, og Danmarks Cykle Union opfordrer alle klubber til at aflyse generalforsamlinger og kursus- og mødeaktiviteter.

Desuden opfordres til at aflyse alle løb og træningsaktiviteter i grupper, så længe myndighedernes anbefalinger/påbud er gældende!

Danmarks Cykle Union har udsat eller aflyst samtlige cykelløb til og med 31. maj 2020. 

Danmarks Cykle Union opfordrer indtrængende til ikke at træne i grupper – hverken på landevej eller i skoven! Træning bør kun ske alene eller med ens nærmeste – og med stor afstand til hinanden.

Træning på egen hånd er stadig en god idé, hvis man husker at vise hensyn og i øvrigt følger myndighedernes vejledninger, og man skal stadig undgå ekstremt udmattende træning – og lad være med at spytte eller snyde næsen på vej eller sti!

Vis hensyn, pas på hinanden og stå sammen – hver for sig!


Hyppige spørgsmål og svar

  • Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk 
  • Den myndighedsfælles hotline er: 70200233
  • Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk (indeholder bl.a. en Q&A)
  • Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk 
  • Statens Seruminstitut: www.ssi.dk 
  • Udenrigsministeriet: www.um.dk  (rejsevejledninger)

Danmarks Cykle Union har af menneskelige og samfundsmæssige hensyn valgt at valgt at forfølge et forsigtighedsprincip. Myndighederne forventer, at alle frivillige foreninger (idrætsforeninger, aftenskoler, korps, idebetonede, samråd, frivillige sociale mfl.) følger de gældende regler samt anbefalingerne fra de store paraplyorganisationer omkring udendørs faciliteter og aktiviteter – derfor følger vi DIF, der konstant har kontakt til myndigheder og regering.

DIF skriver direkte til forbundene:

”DGI og DIF opfordrer indtil videre idrætsforeningerne til fortsat at aflyse alle de aktiviteter, der kræver fysisk fremmøde, foreløbig frem til den 10. maj 2020. Det gælder både indendørs- og udendørsaktiviteter. Det sker i kølvandet på statsminister Mette Frederiksens pressemøde d. 6. april, hvor en lang række påbud og anbefalinger blev forlænget.”

Se DIF's svar på foreningsspørgsmål her 

Lukningen af sports- og fritidsfaciliteter og som konsekvens heraf anbefalingen om at lukke alle klubaktiviteter gælder foreløbigt frem til den 10. maj 2020.

Anbefalingerne om at lukke ned for al idræt gælder både udendørs og indendør. Klubberne bør ikke organisere træning e.lign., og alle medlemmer bør følge myndighedernes sikkerhedsvejledninger, når de færdes uden for hjemmet.

Det betyder også, at følgende træningsanbefalinger til medlemmer, gælder frem til 10. maj:

Danmarks Cykle Union opfordrer indtrængende til ikke at træne i grupper – hverken på landevej eller i skoven! Træning bør kun ske alene eller med ens nærmeste – og med stor afstand til hinanden. 

DIF skriver om dialogen med myndighederne om genåbning:

”Udgangspunktet for vores generelle anbefalinger er, at der på baggrund af statsministerens udmeldinger ikke skal åbnes op. Vi vurderer dog i samspil med myndighederne i øjeblikket mulighederne for at åbne op for udendørsidrætter uden kropskontakt i meget små grupper og på en sundhedsansvarlig måde. Vi vender snarest tilbage med evt. anbefalinger herom.”

Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

Det er DIF`s og dermed Danmarks Cykle Unions klare anbefaling, at de enkelte klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle klubber.

Vi opfordrer alle medlemmer til også at udvise samfundssind i denne sammenhæng og til at bakke op om klubberne i denne svære tid. 

Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en cykelklub er derfor anderledes end kunders forhold i kommerciel sammenhæng (som fx fitnesscentre).

Det er DIF´s generelle opfordring, at også generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder udsættes eller afholdes online, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger. Også selvom der er færre end 10 deltagere.

Læs mere om, hvad der sker, hvis I vælger at udskyde

Aflysning af cykelløb gælder foreløbig indtil 1. juni

Danmarks Cykle Union har som ansvarligt forbund af menneskelige og samfundsmæssige hensyn valgt at forfølge et forsigtighedsprincip, og bestyrelsen har sammen med distriktsformændene derfor truffet beslutning om at aflyse alle cykelløb indtil 1. juni.

Det er for arrangører en meget svær opgave at skulle organisere et licenscykelløb i disse tider, og det er en urimelig byrde at pålægge klubber, når man samtidig tager den klare risiko for aflysning i betragtning. 

Har I været nødt til at aflyse et cykelløb, eller er I i tvivl om, hvordan I som arrangører skal forholde jer i den nuværende situation, skal I tage kontakt til jeres distriktsformand.

Regeringen har forlænget forbuddet mod "større arrangementer, begivenheder mv." til at gælde til den 31. august 2020.

Regeringen vil hurtigst muligt komme med en udmelding på definitionen af ”større arrangementer", og derfor kan Danmarks Cykle Union på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad definitionen dækker over.

Vi er nødt til at afvente regeringens og myndighedernes vejledninger og påbud, før vi kan træffe beslutninger om, hvordan vi skal forholde os til forbuddet mod større arrangementer.

For klub- og medlemsaktiviteter gælder fortsat de samme retningslinjer og opfordringer som tidligere - indtil videre til 10. maj:

Danmarks Cykle Union opfordrer indtrængende til ikke at træne i grupper – hverken på landevej eller i skoven! Træning bør kun ske alene eller med ens nærmeste – og med stor afstand til hinanden.

Træning på egen hånd er stadig en god idé, hvis man husker at vise hensyn og i øvrigt følger myndighedernes vejledninger, og man skal stadig undgå ekstremt udmattende træning – og lad være med at spytte eller snyde næsen på vej eller sti!

Se Team Danmarks anbefaling om at undgå ekstrem og udmattende træning

Regeringen er kommet med hjælpepakker til foreningslivet. Senest har aftalepartierne besluttet at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv.  Endvidere bliver kulturinstitutioner, med over 50% i offentligt tilskud, også omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

De ekstra 50 millioner kroner, der er bevilliget, fordeles i første omgang mellem DIF, DGI, Firmaidrætten og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Læs mere om aftalen på Kulturministeriets hjemmeside her

Alle klubformænd har modtaget et spørgeskema fra DIF og DGI vedr. krisens nuværende og fremtidige betydning for klubbens økonomiske situation - den viden er vigtig for det politiske arbejde med at skaffe yderligere støtte til idrætslivet.

Så snart vi ved, hvordan I evt. vil kunne søge støtte eller kompensation, vil I naturligvis blive informeret og modtage vejledning.

Erhvervsstyrelsen har den 23. marts åbnet for ansøgning om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer som følge af myndighedernes tiltag for at stoppe spredning af corona.

Det er lige nu en forudsætning, at arrangementet havde flere end 1.000 deltagere.

Arrangementsordningen er etableret for at holde at holde hånden under de foreninger/klubber mv., der er særligt økonomisk nødlidende pga. coronaudbruddet.

DIF opfordrer til, at DIF-idrætten udviser ansvarlighed og samfundssind, så ordningen kommer de særligt hårdt ramte idrætsaktører og andre sektorer/brancher til gode først.

På Virkomhedsguiden kan du læse mere om de forudsætninger, der skal være opfyldt for at kunne søge om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer.

Der tages forbehold for informationerne, da det er DIF's tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.