Hyppige spørgsmål og svar

- Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk 

Den myndighedsfælles hotline er: 70200233


Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk (indeholder bl.a. en Q&A)


Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk 


Statens Seruminstitut: www.ssi.dk 


Udenrigsministeriet: www.um.dk 
(rejsevejledninger)

Danmarks Cykle Union har af menneskelige og samfundsmæssige hensyn valgt at forfølge et forsigtighedsprincip. Myndighederne forventer, at alle frivillige foreninger (idrætsforeninger, aftenskoler, korps, idebetonede, samråd, frivillige sociale mfl.) følger de gældende regler samt anbefalingerne fra de store paraplyorganisationer omkring udendørs faciliteter og aktiviteter – derfor følger vi DIF, der konstant har kontakt til myndigheder og regering.

Se DIF's svar på foreningsspørgsmål her 

Med virkning fra onsdag den 21. april gælder nedenstående restriktioner for indendørsidrætten. For udendørsidrætten gælder de restriktioner, der blev indført mandag den 22. marts, fortsat.

Med virkning fra på onsdag den 21. april gælder følgende for indendørsidrætten:

 • Indendørs idræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) og for voksne over 70 år.
 • For børn og unge til og med 18 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er ikke krav om coronapas.
 • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er krav om coronapas.

For udendørsidrætten gælder:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal. 
 • Professionel idræt er fortsat undtaget
 • Superliga-ordningen med mulighed for op til 500 siddende tilskuere pr. sektion. Tilladelsen omfatter kun fodboldkampe i 3 F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division, finalen i Sydbank Pokal og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (herrer og kvinder).

Ovestående er med forbehold for evt. kontrameldinger fra Kulturministeriet, og vi opfordrer alle foreninger til at fortsætte den ansvarlige tilgang. Se Kulturminsteriets hjemmeside for detaljerede retningslinjer.

 Læs også: 13 spørgsmål og svar omkring corona-restriktionerne.

Alle personer over 12 år, skal bære mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter. Der skal bæres mundbind ved ankomst og afgang til omklædningsrum eller hal, hvis man møder omklædt.

Kravet om mundbind gælder IKKE deltagere under selve idrætsaktiviteten dvs. udøvere, trænere, officials, dommere mv. fritages under aktiviteten.

Grundlaget for klubtræning er stadig, at klubmedlemmer respekterer og følger myndighedernes påbud og retningslinjer, og Danmarks Cykle Union opfordrer fortsat – og som altid – til at vise hensyn og samfundssind.

Klubhuse kan holdes åbent, men under hensyntagen til forsamlingsforbuddet. Her følges retningslinjerne fra den kommune, hvor klubben er hjemmehørende, da disse kan variere fra kommune til kommune.

Klubtræning kan foregå under forudsætning af, at forsamlingsforbud overholdes, og at både den enkelte og gruppen følger anbefalingerne ift. håndhygiejne, afstand og de følgende retningslinjer:

Før træning

 • Mød ikke op til klubtræning, hvis du eller en i din husstand har været syg i løbet af de seneste 14 dage – det gælder også, hvis du bare har haft småsymptomer, for du skal være helt symptomfri og rask, så du ikke risikerer at udsætte andre for smitte
 • Mød ikke op til klubtræning, hvis du er i risikogruppen
 • I må på intet tidspunkt samles flere end forsamlingsforbuddet gælder – hverken før, under eller efter træning
 • Koordiner gerne gruppeinddeling via Facebook e.lign., og hav forskellige mødesteder/mødetidspunkter for de enkelte grupper
 • Planlæg træningen, så grupperne ikke risikerer at ”smelte sammen” eller at skulle overhale hinanden
 • Mød op omklædt

Under træning

 • Hvis muligt skal der holdes to meters afstand  
 • Kør med større afstand ved intervaller/sprint/bakketræning eller andre hårdere øvelser
 • Spyt og snyd næse i tøjet - ikke ud i luften – og gør det altid alene bag gruppen
 • Undgå al fysisk kontakt og hold god håndhygiejne – medbring gerne håndsprit
 • Medbring selv slange, patroner, pumpe, dækjern, vand, energi mm. – brug ikke andres værktøj eller vand
 • Kør gerne i mindre grupper og gerne med den samme gruppe hver gang, så I i det tilfælde, at en rytter testes positiv for coronavirus, kun behøver at lukke ned for denne ene gruppes klubdeltagelse og ikke for alle andre, som han eller hun kan have været i kontakt med

Ja, man må mødes og træne i grupper udendørs under forudsætning af, at både den enkelte og gruppen følger anbefalingerne om at holde afstand til hinanden. Hvis muligt skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter eller ved fysisk anstrengelse.

Man må på intet tidspunkt samles flere end forsamlingsforbuddet tillader – hverken før, under eller efter træning.

Træninger er en god idé - man skal blot huske at vise hensyn og i øvrigt følger myndighedernes vejledninger, og man skal stadig undgå ekstremt udmattende træning.

Se Team Danmarks anbefaling om at undgå ekstrem og udmattende træning

Der er blevet udarbejdet en protokol til afholdelse af cykelløb.

Hent protokollen for løbsarrangører her.

Protokollen opdateres løbende - version 2.7 er gældende.

Har I været nødt til at aflyse et cykelløb, eller er I i tvivl om, hvordan I som arrangører skal forholde jer i den nuværende situation, skal I tage kontakt til jeres distriktsformand.

Regeringen er kommet med hjælpepakker til foreningslivet. Senest har aftalepartierne besluttet at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv.  Endvidere bliver kulturinstitutioner, med over 50% i offentligt tilskud, også omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

De ekstra 50 millioner kroner, der er bevilliget, fordeles i første omgang mellem DIF, DGI, Firmaidrætten og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Læs mere om aftalen på Kulturministeriets hjemmeside her

Alle klubformænd har modtaget et spørgeskema fra DIF og DGI vedr. krisens nuværende og fremtidige betydning for klubbens økonomiske situation - den viden er vigtig for det politiske arbejde med at skaffe yderligere støtte til idrætslivet.

Så snart vi ved, hvordan I evt. vil kunne søge støtte eller kompensation, vil I naturligvis blive informeret og modtage vejledning.

Erhvervsstyrelsen har den 23. marts åbnet for ansøgning om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer som følge af myndighedernes tiltag for at stoppe spredning af corona.

Det er lige nu en forudsætning, at arrangementet havde flere end 1.000 deltagere.

Arrangementsordningen er etableret for at holde at holde hånden under de foreninger/klubber mv., der er særligt økonomisk nødlidende pga. coronaudbruddet.

DIF opfordrer til, at DIF-idrætten udviser ansvarlighed og samfundssind, så ordningen kommer de særligt hårdt ramte idrætsaktører og andre sektorer/brancher til gode først.

På Virkomhedsguiden kan du læse mere om de forudsætninger, der skal være opfyldt for at kunne søge om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer.

Der tages forbehold for informationerne, da det er DIF's tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

Det er DIF`s og dermed Danmarks Cykle Unions klare anbefaling, at de enkelte klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle klubber.

Vi opfordrer alle medlemmer til også at udvise samfundssind i denne sammenhæng og til at bakke op om klubberne i denne svære tid. 

Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en cykelklub er derfor anderledes end kunders forhold i kommerciel sammenhæng (som fx fitnesscentre).