Dette er den tekniske håndbog til ryttere og teams.

Trafikinformation findes på Guldborgsund Kommunes særlige DM-side her.

 


Teknisk håndbog til DM 2018

Artikel 1 Organisation

Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2018 arrangeres af LFCK, Gl. Toldbod 21, 4800 Nykøbing Falster i samarbejde med Guldborgsund kommune og Danmarks Cykle Union.

Løbet køres under iagttagelse af UCI’s og DCU’s love og regler samt nedenstående bemærkninger, og afvikles i perioden 28 juni  – 1. juli 2018.

 

Artikel 2 Orienteringspligt

Ryttere, sportsdirektører og andre til holdene tilknyttede hjælpere er forpligtet til at efterleve indholdet i nærværende reglement, og til at følge de, på holdledermøderne, angivne instrukser.

Kommunikéer fra kommissærpanelet vil blive offentliggjort på den officielle DM hjemmeside www.cyklingdanmark.dk/dm2018 samt ved opslag i sekretariatet.

 

Artikel 3 Indskrivning

Alle ryttere skal indskrive sig på startlisten til linjeløbene. Indskrivning foregår i startområdet.

Ingen indskrivning i forbindelse med TT torsdag, og heller ingen indskrivning ved Para DM fredag.

Indskrivning foregår på følgende tidspunkter:

 • U19 lørdag d. 30. juni 2018 kl. 08.00 - 08.50. Start kl. 09.00 – Torvet i Sakskøbing
 • Dameelite lørdag d. 30. juni 2018 kl. 14.15 – 14.50. Start kl. 15.00 – Torvet i Sakskøbing
 • Herreelite søndag d. 1. juli 2018 kl. 10.30 – 11.20 Start kl. 11.30 – Havnen i Stubbekøbing

Ved indskrivning vil rytterne blive præsenteret. Rytterne bedes komme holdvis og for elitens vedkommende efter den plan, der udleveres til holdledermødet.

BEMÆRK: DER ER ALMINDELIG CHIP-INDSKRIVNING. 

Der vil i forbindelse med indskrivningen blive foretaget kontrol af chip, rytterne bedes derfor medbringe deres cykel til indskrivningen

 

Artikel 4 Neutral start

Linjeløb:

I alle klasser vil der være neutral start. Den reelle start vil finde sted for U19 og Dameelite fra Nystedvej ved Rønnebærvej i Sakskøbing.

Elitens reelle start går fra Alslevej ved Præstemarken i Stubbekøbing.

 

Artikel 5 Sekretariat

Kontrol af licenser for ryttere uden dansk licens, samt udlevering af rygnumre (chip til de, som ikke har en) vil ske i følgende tidsrum i sekretariatet: 

Åbningstider:

 • Onsdag d. 27. juni kl. 17.00-20.00 – Foyer, Nykøbing F. hallen Nørre Boulevard 4, 4800 Nykøbing F.
 • Torsdag d. 28. juni kl. 10.00-17.00 – Foyer, Nykøbing F. hallen Nørre Boulevard 4, 4800 Nykøbing F.
 • Fredag d. 29. juni kl. 15.00-18.00 – Nysted Gl. Rådhus, Adelgade 61, 4880 Nysted
 • Lørdag d. 30. juni kl. 09.00-19.00 – Nysted Gl. Rådhus, Adelgade 61, 4880 Nysted
 • Søndag d. 1. juli kl. 07.30-19.00 – Nysted Gl. Rådhus, Adelgade 61, 4880 Nysted

Hvert hold/team bedes afhente rygnumre, chip, m.m. samlet, samt aflevere et telefonnummer på en ansvarlig person fra hold/team/klub.

Lister med navne og licensnummer på chauffører til enkeltstart og samlet start, afleveres samtidig med udlevering af startnumre.

Ryttere uden chip bestiller denne samtidig med tilmeldingen. Og får den udleveret sammen med startnumre.

Holdledermøder afholdes efter følgende plan: 

 • 1. Torsdag d. 28. juni kl.11.00. Alle klasser, vedr. enkeltstart – lokale 14/15 Nykøbing F. hallen, 4800 Nykøbing F.
 • 2. Fredag d. 29. juni kl. 17.00. Holdledermøde vedr. linjeløb for junior og damer lørdag – Biografen i Nysted, Jernbanegade 7, 4880 Nysted
 • 4. Lørdag d. 30. juni kl. 18.30. Holdledermøde vedr. elite herre - Biografen i Nysted, Jernbanegade 7, 4880 Nysted

 

Artikel 6 Parkering og opvarmning.

Enkeltstart:

Der er parkering i Hollands Gård og på havnen i Nykøbing F. Biler og ryttere gør sig klar på Kirkepladsen og i Rådhusstræde. Ruten starter på Lilletorv/Nygade.

Tilkørsel til start skal finde sted ad Klosterstræde og Kirkepladsen. Rytter og bil bedes være på plads senest 10 min før start. Bemærk kun biler med streamer vil blive lukket ind på ruten. Disse bliver distribueret sammen med rygnummeret.

Deviation:

Ved målgang skal følgebiler, som skal køre for endnu en rytter dreje til højre ad Rosenvænget, fortsætte ad Sundbystræde (bemærk, at en del af Sundbystræde er gå-gade) og dreje til venstre ad Tømrergade/Havnen og returnere til startområdet via Markedsgade og Fejøgade.

Der er omklædning og bad i Nykøbing F. hallen Nørre Boulevard 4 4800 Nykøbing F. 

Der vil endvidere blive sat toilet op ved start. Disse bedes benyttet.

Når første rytter er startet, er det ikke længere tilladt at køre på ruten

Linjeløbet:

Parkering af teambiler mm. kan ske i Torvegade og på Tværvej i Sakskøbing vedr. U19 og Dameelite den 30. juni. I Nysted på Vantorevej.

Parkering for herreelite sker på Havnepladsen i Stubbekøbing. I Nysted på Vantorevej.

Kørsel på ruten så længe andre løb er i gang er forbudt.

Omklædning og bad i Kettingehallen, Kettingehallen, Kettinge. 

 

Artikel 7 Rygnummer

Enkeltstart:

Alle ryttere skal bære det til dagen gældende rygnummer, der skal placeres midt på hoften, så det fremstår tydeligt bagfra.                                                                                Det er forbudt at placere rygnummeret på anden vis samt at klippe i eller at bøje nummeret.

Linjeløbet:

Alle ryttere skal bære de til dagen gældende rygnumre, der skal placeres på hoften med henholdsvis et i venstre og et i højre side, således at de fremstår tydelige.              Det er forbudt at placere rygnumrene på anden vis samt at klippe i eller at bøje numrene.

BEMÆRK: DER KØRES MED MESTERSKABSNUMRE JÆVNFØR STARTLISTEN.

 

Artikel 8 Bøder

Reglerne vedr. bøder i forbindelse med Danske mesterskaber vil være gældende jvf. DCU’s sportslige regler og love Kap. 14.§11.

Endvidere henvises der til Kap. 8.

 

Artikel 9 Rutekendskab

Rytterne skal følge den fastlagte rute. Rytterne forventes således at være bekendt med ruterne, der er anvist på www.Cyklingdanmark.dk/dm2018

På enkeltstarten er der mellemtider på Stubmøllevej (lige før der drejes til højre), Stubbekøbingvej ved kirken og i Horbelev. 

 

Artikel 10 Kilometerangivelser

Enkeltstart:

I vejens højre side vil der være 10 km, 5 km, 4 km, 3 km og 2 km før mål være opstillet skilte, som angiver dette. I eliteklassen tillige 20 km før mål. Den sidste kilometer vil være markeret med en ”Rød flamme” (ved kraftig vind med et 1000 meter skilt)

Linieløb:

Ved passage af målstregen vil de resterende antal omgange blive vist. Den sidste kilometer vil være markeret med en ”Rød flamme” (ved kraftig vind med et 1000 meter skilt)

 

Artikel 11 Ledsagerbiler

Det er tilladt sportsdirektører at følge rytterne i en ledsagebil. Til brug for dette vil de modtage streamers, som skal bruges.

Enkeltstart:

Ledsagebilen skal ankomme 10 minutter før rytterens start ved Rådhusstræde. Ved løbets afslutning skal ledsagebilen følge deviation ad Rosenvænget. 

Sportsdirektøren eller leder skal indgive en liste I sekretariatet med hvilken person, der kører efter rytteren og licens nr. 

For at kunne køre efter rytteren skal der forevises gyldigt licens.

Linjeløb:

Ledsagebilen skal inden start placere sig ud for tildelte nummer i kortegerækkefølge senest 10 min. før start. Der vil i forbindelse med udlevering af kortegenumre blive foretaget licenskontrol.

 

Artikel 12 Placering af ledsagerbiler 

Enkeltstart:

Rytterens ledsagebil skal følge rytteren i højre side af vejen og må ikke passere rytteren, det forventes at chaufførerne er bekendt med DCU´s love og regler vedr. enkeltstart, samt de informationer der gives på holdledermødet.  

Linjeløb:

Sportsdirektørens ledsagerbil skal følge feltet i højre side af vejen i den rækkefølge, der er fastlagt ved holdledermødet.

Under løbet skal sportsdirektøren, der ikke er kaldt frem over Radio Tour, som måtte ønske at passere kommissærbilen eller løbsdirektøren for at kommunikere med holdets ryttere, køre op på højde med den officielle bil og indhente tilladelse, inden han passerer.

 

Artikel 13 Radio Tour

Løbsinformation vil blive annonceret over Radio Tour – frekvens 165,300 MHz.

 

Artikel 14 Service

Service ydes af sportsdirektørernes ledsagebiler og neutrale servicebiler. Skift af cykel eller hjul skal       altid foregå i højre side af vejen efter feltet.

Hvert juniorteam bedes medbringe 1 stk. baghjul til neutral service. 

 

Artikel 15 Forplejning

Linjeløb:

Langningszonen er på Kettingevej ud for Kettingehallen, Kettinge. Rytterne bedes benytte denne zone til forplejning.

Dropzonerne er placeret kort før og kort efter langningszonen. 

Dropzonerne er markeret med beachflag og skal benyttes.

 

Artikel 16 Tidsfrister

Linjeløb:

For alle klasser gælder, at der køres med en slutvogn, hvis placering bestemmes af kommissærerne, løbsledelsen samt politiet. Hvis en rytter kommer bag denne bil, er rytteren udgået af løbet og rytteren og skal agere efter færdselsloven. 

 

Artikel 17 Parkering

Parkering på ruten er ikke tilladt.

 

Artikel 18 Dopingkontrol

Dopingkontrollen den 28. juni 2018 i forbindelse med enkeltstarterne vil finde sted i lægerum i Nykøbing F. hallen Nørre Boulevard 4 4800 Nykøbing F. 

Dopingkontrol vedrørende samlet starterne 29 juni til og med 1. juli, vil finde sted i Nysted Gl. Rådhus, Adelgade 61, 4880 Nysted.  

Alt omkring dopingkontrollen varetages af Antidoping Danmark.

 

Artikel 19 Præmieoverrækkelse

Straks efter løbets afslutning vil løbets vinder samt nr. 2 og nr. 3 blive hyldet på sejrspodiet. Øvrige præmier kan afhentes i sekretariatet.

 

Artikel 20 Ansvar

Indskrivning ved linjeløbet og at tage starten ved enkeltstarten indebærer automatisk, at rytterne erklærer at være bekendt med de bestemmelser, løbet afvikles under, samt at være indforstået med disse bestemmelser. Samtidig er man bekendt med, at der køres for egen regning, risiko og ansvar. I tilfælde af, at der under løbet opstår en situation, nærværende bestemmelser ikke har taget højde for, er det alene arrangøren i samarbejde med kommissærerne, der træffer beslutning herom.

 

Artikel 21 Tilmelding

Al tilmelding foregår på cyklingdanmark.dk

Evt. spørgsmål vedr. cykelløb besvares på mail: Frejlevjohn37@@gmail.com