COVID19-protokol for klub, hjælpere og ryttere

 

– retningslinjer for DM i enkeltstart 2020

Generelt

Denne protokol er en del af retningslinjerne for at sikre sundhedsmæssigt forsvarlige rammer for afvikling af cykelløb under Danmarks Cykle Union. Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs”, men tilsidesætter ikke sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning naturligvis er gældende.

Denne vejledning indeholder desuden retningslinjer for deltagelse i UCI-løb, da disse regler er gældende for DM i enkeltstart.

Krav og restriktioner kan forekomme omfattende, men er udarbejdet for at tage hensyn til ryttere, staff, officials og andre, der er en del af løbet, ligesom Danmarks Cykle Union er forpligtet til at efterleve myndighedernes krav til sportsarrangementer samt protokoller fra UCI.

Bemærk, at Danmarks Cykle Union udpeger en COVID19-koordinator, der under hele arrangementet har bemyndigelse til at afvise eller bortvise personer. Der vil desuden være mulighed for telefonisk kontakt til udpeget læge.

Alle involverede har pligt til at melde til COVID19-koordinator, hvis de har symptomer eller oplever personer, som ikke bør være på stedet eller som udviser tegn på sygdom.

 

BEMÆRK!

Ryttere, staff, officials osv., hvis nære kontakter – herunder familie – har symptomer eller er smittede, skal ikke møde op, men følge Sundhedsstyrelsens vejledninger for ”nære kontakter”:

https://bit.ly/3gMWV2z

 

Negativ COVID19-test skal forevises

Det er et krav, at alle der er i direkte kontakt med cykelløbet (ryttere, stab, hjælpere, kommissærer m.v.) testes forud for løbet.

Alle skal få foretaget en COVID19-test før løbet.

Testen skal være taget TIDLIGST 28. september eller snarest herefter. Dokumentationen skal foreligge ved nummerudlevering, fredag den 2. oktober.Er man testet positiv, mangler svar eller ikke er blevet testet, skal man under ingen omstændigheder møde op - man blive væk fra stedet af hensyn til andres sikkerhed. 

Alle ønsker at kunne køre løb under sikre forhold, så lad være med at sætte andres helbred og cykelløb over styr ved fremmøde uden en test eller en positiv prøve.

Bestilling af COVID19-test

Tid til COVID19-test bestilles på www.coronaprover.dk, hvor der også er information om testen.

Prøveresultatet skal forevises til løbets COVID19-koordinator på forlangende enten på app/mail eller som et print. Testen skal kunne forevises fra arrangementet starter, til arrangementet slutter.

 

Kontrol af COVID19-test

Alle ryttere vil blive bedt om at vise en negativ test til den udpegede COVID19-koordinator.

De negative testresultater på samtlige ryttere skal fremvises i forbindelse med nummerudlevering lørdag den 2. oktober.

Der vil desuden blive foretaget stikprøver af frivillige (hjælpere, kommissærer, team staff m.v.). Kan denne ikke dokumenterer resultat fra Covid-19 test vil denne blive bortvist fra arrangementet.

COVID19-koordinatoren har sammen med arrangøren bemyndigelse til at bortvise folk på stedet, uagtet at man har en negativ COVID19-test - det kan fx være, hvis det vurderes, at en person udviser symptomer eller andre tegn på sygdom.

Forældre har ikke adgang til løbet uden et reelt ærinde.

Tilskuere er ikke tilladt i ”ryttergården” eller andre steder på DM-løbsområdet.

 

Masker/mundbind

Alle skal bære masker/mundbind under hele arrangementet, når man er aktiv i rytterområder.
Rytterne skal bære mundbind før start og efter mål - masken kan fjernes umiddelbart før rytteren går på rampen. Ny maske tages på umiddelbart efter løbet. anbefaler de af myndighederne godkendte masker.

Vi anbefaler, at teams og ryttere har masker med hjemmefra, men masker kan udleveres på dagen.

Ryttergård/team-område

Ryttere og staff skal opholde sig i teamets ”boble” og ikke mødes på tværs.

Hvis en rytter ankommer alene (uden team) bedes stadig holde behørig afstand.

Start-/målområde

Start-/målområde er for alle, der har en relevant funktion ift. cykelløbet.

Forældre uden funktion ift. løbet/rytteren har IKKE adgang til start-/målområde eller ’ryttergården’.

Ryttere og staff skal forlade området, så snart rytteren er i mål.

Præmieceremoni

Alle på podiet skal bære mundbind til præmieoverrækkelsen.

Der gives medaljer, dannebrogstrikot, gaver og blomster som sædvanlig.

Presse

Der vil være presse til stede ved målstregen. Journalister og fotografer skal på samme måde som alle andre kunne fremvise negativ COVID19-test på forlangende og være iført mundbind.

De tre ryttere på podiet skal stille op til TV-interview med TV2 umiddelbart efter præmier overrækkelsen. 

Antidoping Danmark

ADD vil udtage ryttere til test i henhold til almindelig procedure.

ADD følger de henstillinger, der kommer fra Covid-19 koordinator og/eller den udpegede læge.

ADD-kontrollanter vil under udførsel af dopingtests sørge for at have visir, mundbind og handsker på.


Generelt om COVID19

Coronavirus smitter gennem kontakt- og dråbesmitte:

- Kontaktsmitte: Smitte via overflader med virus på, som man rører ved, og derefter rører sig i næse, øjne eller mund. Risikoen for kontaktsmitte mindskes ved god håndhygiejne og rengøring.

- Dråbesmitte: Smitter fra person til person via små dråber fra luftvejene, der spredes via host og nys. Dråberne falder til jorden indenfor 1-2 meter, så risikoen mindskes effektivt ved at holde afstand.

Der kan gå tid fra, at man bliver smittet, og til man får symptomer, typisk mellem 1 og 14 dage (inkubationstiden). Smittede personer kan udskille virus og dermed smitte, også selvom de ikke har symptomer eller inden de får dem. Risikoen for smitte via dråber øges ved sang, højlydt samtale, råb, ukontrollerede nys og host mv. Risikoen for såvel kontakt- som dråbesmitte stiger kraftigt ved meget store forsamlinger.

Alle skal først og fremmest følge grundelementerne i forebyggelse af smittespredning, der i prioriteret rækkefølge er:

1.     Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus (samt opsporing af ”nære kontakter”)

2.    Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.

3.    Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og

barrierer.

 

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:

1.     Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.

2.    Host eller nys i dit ærme.

3.    Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

4.   Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.

5.    Hold afstand og bed andre tage hensyn.