Dette er den tekniske håndbog til ryttere og teams.

Teknisk håndbog til DM 2021

Artikel 1 Organisation

Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2021 arrangeres af Give Cykelklub i samarbejde med Vejle Kommune og Danmarks Cykle Union.

Løbet køres under iagttagelse af UCI’s og DCU’s love og regler samt nedenstående bemærkninger, og afvikles i perioden 17. juni  – 20. juni 2021.

 

Artikel 2 Orienteringspligt

Ryttere, sportsdirektører og andre til holdene tilknyttede hjælpere er forpligtet til at efterleve indholdet i nærværende reglement, og til at følge de, på holdledermøderne, angivne instrukser.

Kommunikéer fra kommissærpanelet vil blive offentliggjort på den officielle DM hjemmeside www.cyklingdanmark.dk/dm2021 samt ved opslag i sekretariatet.

 

Artikel 3 Indskrivning

Alle ryttere skal indskrive sig på startlisten til linjeløbene. Indskrivning foregår i startområdet.

Ingen indskrivning i forbindelse med TT torsdag.

Ved indskrivning vil rytterne blive præsenteret. Rytterne bedes komme holdvis og for elitens vedkommende efter den plan, der udleveres til holdledermødet.

BEMÆRK: DER ER ALMINDELIG CHIP-INDSKRIVNING. 

Der vil i forbindelse med indskrivningen blive foretaget kontrol af chip, rytterne bedes derfor medbringe deres cykel til indskrivningen

 

Artikel 4 Neutral start

Linjeløb:

I alle klasser vil der være neutral start. 
 

Artikel 5 Sekretariat

DM-sekretariat enkeltstart

TBA

DM-sekretariat linjeløb 

TBA

Kontrol af licenser for ryttere uden dansk licens samt udlevering af rygnumre (chip til dem, som ikke har en) sker udelukkende fra DM-sekretariatet i ovennævnte tidsrum. 

Hvert hold/team bedes afhente rygnumre, chip, m.m. samlet, samt aflevere et telefonnummer på en ansvarlig person fra hold/team/klub.

Lister med navne og licensnummer på chauffører til enkeltstart og samlet start, afleveres samtidig med udlevering af startnumre.

Ryttere uden chip bestiller denne samtidig med tilmeldingen. Og får den udleveret sammen med startnumre.

 

Artikel 6 Opvarmning.

Kørsel på ruten så længe andre løb er i gang er forbudt.

  

Artikel 7 Rygnummer

Enkeltstart:

Alle ryttere skal bære det til dagen gældende rygnummer, der skal placeres midt på hoften, så det fremstår tydeligt bagfra.                                                                              Det er forbudt at placere rygnummeret på anden vis samt at klippe i eller at bøje nummeret.

Linjeløb:

Alle ryttere skal bære de til dagen gældende rygnumre, der skal placeres på hoften med henholdsvis et i venstre og et i højre side, således at de fremstår tydelige.              Det er forbudt at placere rygnumrene på anden vis samt at klippe i eller at bøje numrene.

BEMÆRK: DER KØRES MED MESTERSKABSNUMRE JÆVNFØR STARTLISTEN.

 

Artikel 8 Bøder

Reglerne vedr. bøder i forbindelse med danske mesterskaber vil være gældende jf. DCU’s sportslige regler.

 

Artikel 9 Rutekendskab

Rytterne skal følge den fastlagte rute. Rytterne forventes således at være bekendt med ruterne, der er anvist på denne hjemmeside.

 

Artikel 10 Kilometerangivelser

Enkeltstart:

I vejens højre side vil der være 10 km, 5 km, 4 km, 3 km og 2 km før mål være opstillet skilte, som angiver dette. I eliteklassen tillige 20 km før mål. Den sidste kilometer vil være markeret med en ”Rød flamme” (ved kraftig vind med et 1000 meter skilt)

Linjeløb:

Ved passage af målstregen vil de resterende antal omgange blive vist. Den sidste kilometer vil være markeret med en ”Rød flamme” (ved kraftig vind med et 1000 meter skilt)

 

Artikel 11 Ledsagerbiler

Det er tilladt sportsdirektører at følge rytterne i en ledsagebil. Til brug for dette vil de modtage streamers, som skal bruges.

Enkeltstart:

Ledsagebilen skal ankomme 10 minutter før rytterens start.

Sportsdirektøren eller leder skal indgive en liste i sekretariatet med, hvilken person der kører efter rytteren og licensnr. 

For at kunne køre efter rytteren skal der forevises gyldigt licens.

Linjeløb:

Ledsagebilen skal inden start placere sig ud for tildelte nummer i kortegerækkefølge senest 10 min. før start. Der vil i forbindelse med udlevering af kortegenumre blive foretaget licenskontrol.

 

Artikel 12 Placering af ledsagerbiler 

Enkeltstart:

Rytterens ledsagebil skal følge rytteren i højre side af vejen og må ikke passere rytteren, det forventes at chaufførerne er bekendt med DCU´s love og regler vedr. enkeltstart, samt de informationer der gives på holdledermødet.  

Linjeløb:

Sportsdirektørens ledsagerbil skal følge feltet i højre side af vejen i den rækkefølge, der er fastlagt ved holdledermødet.

Under løbet skal sportsdirektøren, der ikke er kaldt frem over Radio Tour, som måtte ønske at passere kommissærbilen eller løbsdirektøren for at kommunikere med holdets ryttere, køre op på højde med den officielle bil og indhente tilladelse, inden han passerer.

 

Artikel 13 Radio Tour

Løbsinformation vil blive annonceret over Radio Tour – frekvens 165,300 MHz.

 

Artikel 14 Service

Service ydes af sportsdirektørernes ledsagebiler og neutrale servicebiler. Skift af cykel eller hjul skal altid foregå i højre side af vejen efter feltet.

Hvert juniorteam bedes medbringe 1 stk. baghjul til neutral service. 

 

Artikel 15 Forplejning

Linjeløb:

Dropzonerne er placeret kort før og kort efter langningszonen. 

Dropzonerne er markeret med beachflag og skal benyttes.

 

Artikel 16 Tidsfrister

Linjeløb:

For alle klasser gælder, at der køres med en slutvogn, hvis placering bestemmes af kommissærerne, løbsledelsen samt politiet. Hvis en rytter kommer bag denne bil, er rytteren udgået af løbet og rytteren og skal agere efter færdselsloven. 

 

Artikel 17 Parkering

Parkering på ruten er ikke tilladt.

 

Artikel 18 Dopingkontrol

Alt omkring dopingkontrollen varetages af Antidoping Danmark.

 

Artikel 19 Præmieoverrækkelse

Straks efter løbets afslutning vil løbets vinder samt nr. 2 og nr. 3 blive hyldet på sejrspodiet. Øvrige præmier kan afhentes i sekretariatet.

 

Artikel 20 Ansvar

Indskrivning ved linjeløbet og at tage starten ved enkeltstarten indebærer automatisk, at rytterne erklærer at være bekendt med de bestemmelser, løbet afvikles under, samt at være indforstået med disse bestemmelser. Samtidig er man bekendt med, at der køres for egen regning, risiko og ansvar. I tilfælde af, at der under løbet opstår en situation, nærværende bestemmelser ikke har taget højde for, er det alene arrangøren i samarbejde med kommissærerne, der træffer beslutning herom.

 

Artikel 21 Tilmelding

Al tilmelding foregår på www.cyklingdanmark.dk