2021 var året hvor BørneTour så dagens lys. På trods af en turbulent og usikker opstart, præget af mange aflysninger og udskydelser forsaget af Corona pandemien, kom vi i juni måned stille og roligt ud af starthullerne med de første events. Efter sommerferien tog disse fart, og på halvanden måned, nåede BørneTour rundt i 15 byer.

BørneTour har i 2021 skulle finde sine fødder – men dette er gået hurtigt. I alt gæstede BørneTour 16 kommuner med i alt 18 events og cirka 1400 deltagere. Det synes vi er flot i en opstartsfase, hvor ingen rigtig vidste hvem og hvad BørneTour var på forhånd.
I forlængelse af, og nogle steder endda forud for BørneTour, har DCU og de lokale cykelklubber arbejdet hårdt. for at strikke målrettede opstarts- eller introduktionsforløb sammen til de deltagende børn og unge. Langt de fleste steder har dette betydet, at børn og unge fra lokalområdet har prøvet at gå til cykling i den lokale klub og mange steder har det også betydet en konkret rekruttering af nye medlemmer, hvilket jo netop er det primære formål for BørneTour.
Mange steder har disse tiltag været vellykkede med stor deltagelse, andre med en mere moderat deltagelse og et par enkelte steder, er det enten ikke lykkes at komme i mål med et konkret rekrutteringstiltag eller har tiltaget ikke haft den store effekt.
Det skal dog også nævnet, at der i slipstrømmen af BørneTour er opstået 2-3 nye B&U afdelinger i eksisterende klubber.

Vi oplever stor positiv opmærksomhed og omtale af den lokale klub hver gang vi er ude og lave BørneTour.
Såvel medier, kommuner, erhvervsliv, forbipasserende og ikke mindst forældre bakker positivt op. Ligeledes kan vi se, at rigtig mange børn og unge går fra BørneTour med meget positiv oplevelse i bagagen.
Vi tror på at disse faktorer er med til at skabe grundlag for endnu større deltagelse til fremtidige BørneTour arrangementer i kommunen, men også at den synlighed vi får med BørneTour, vil medføre et større potentiale for fremtidig rekruttering. Derfor vurderer vi også, at BørneTour vil have en positiv påvirkning på mulighederne for tilgang i klubbens B&U afdeling på den lange bane.
Overordnet set føler vi, at BørneTour bliver taget fantastisk godt imod ude i klubberne, og vi oplever stort engagement og motivation fra de frivillige. Mange tak! Ligeledes en stor tak til landets deltagende kommuner. Deres engagement i BørneTour er afgørende for succes!

2022 bliver et år med tryk på BørneTour! Stort set alle deltagende klubber og kommuner fra 2021 ønsker ligeledes at være med i 2022. Dertil viser rigtig mange andre klubber og kommuner også stor interesse, hvilket lige nu betyder, at vi regner med over 30 events i 2022.
Vi regner med, at vi i 2022 kommer til at opleve en fremgang i deltagerantal, hvilket vi også håber får en positiv betydning for deltagelse i klubbernes efterfølgende rekrutteringstiltag.
Og ikke mindst håber vi på, at Tour de France starten her i Danmark, vil medvirke til, at BørneTour automatisk får endnu mere opmærksomhed som resultat.

Vi glæder os til 2022 og håber I alle har lyst til at følge med på sidelinjen.
Følg BørneTour her