Danmarks Cykle Unions sportslige regler er gældende fra 1. marts 2022.03.01
De sportslige regler dækker over samtlige discipliner og formålet er:

at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i cykelløb
at sikre, at bestemmelserne i Danmarks Cykle Union (DCU), Den Internationale Olympiske Komites (IOC), UCI, UEC og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) love og regler overholdes

Du finder DCUs sportslige regler her