Processen med udvælgelse af de kommende ti naturnationalparker på statens arealer er startet.Her har alle danskere, organisationer, kommuner med flere, haft mulighed til at komme med gode bud og forslag til de næste 10 Natur Nationalparker. Disse udvælges af Miljøministeriet til december.Men det kan give udfordringer, for MTB folket, for Natur Nationalparkerne beskrives som områder, hvor naturen kan være natur med mulighed for at udvikle sig naturligt, idet der skov for eksempel henlægges som urørt skov. DCU’s formand for Spor og Naturudvalget Klaus Bach har siddet med omkring bordet og han rejser disse spørgsmål, med stor relevans for Mountainbikerne:

NU ER DET ALVOR -NATUR NATIONAL PARKER (NNP)

Kommer dit mountainbikespor bag hegn, sammen med store klovdyr?
Vil vores aktiviteter – rekreativ cykling, konkurrencer og træning kunne fortsætte uhindret? Vil vi have mulighed for at reparere og tilføre nyt materiale til vores spor?
Disse vigtige spørgsmål adresserer DCU’s Spor og Naturudvalgs formand Klaus Bach i denne artikel.


Processen med udvælgelse af de kommende ti naturnationalparker på statens arealer er startet. Her har alle danskere, organisationer, kommuner med flere, haft mulighed til at komme med gode bud/forslag!
Der er kommet i alt 298 forslag fordelt på 187 forskellige områder. Hud fra disse har en videnskabelig gruppe, lavet en bruttoliste med 23 mulige områder. De skal nu kortes ned til de endelig 10 Natur Nationalparker.
Og det er et arbejde der skal gå hurtig - for der er deadline allerede den 28. september.
Vi har fra DCU’s Spor og Naturudvalg siddet med i en interessent gruppe, som har været udpeget til at gøre ministeren og politikerne klogere på de forskellige områder. Hvad har der f.eks. kunne være af problemer i forhold til friluftsaktiviteter i de udpegede områder.
Vi har siddet i den gruppe bl.a. sammen med Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, DGI(Thomas Larsen Schmidt), Dansk Kyst- og Naturturisme, DOF - Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ride Forbund og WWF.
De Unge Biodiversitets-ambassadører har også siddet med, så det er en blandet flok og ikke alle synes vi Mountainbikere har noget at gøre i de kommende NNPer, men jeg synes generelt at folk har været lydhøre og at Naturstyrelsen, der har siddet for bordenden, har været gode til at vægte de forskellige hensyn.
Vores udgangspunkt har været at vi i DCU tror på, at forståelse og følelse af sammenhæng med naturen, kommer gennem ofte benyttelse og glæde ved en tur i skoven. Derfor bakker vi op om NNP, men ikke helt i den form som de er fremlagt nu!.
Vores medlemmer er glade for en varieret og rig natur. DNA’et i Mountainbiking er at cykle i terræn, der er foranderligt og udfordrende. Foranderligt fra dag til dag, både i forhold til årstider og geografi med videre.

Tjek listen herunder. Det er vigtigt at vi får jeres indsigelser med! Husk der er deadline den 28. sep. Men da vi skal nå at skrive vores indsigelse inden, har du meget kort tid.
I kan skrive til mig på bach.klaus(a)gmail.com, du er også velkommen til at ringe, hvis du har uddybende spørgsmål på 28540535.
For god ordens skyld, så forsætter arbejdet også efter den 28. sep. Her vil der være en proces, for at høre så mange som muligt, inden man udvælge de 10 NNPer og så skal vi i gang med arbejdet omkring dem.

Her er listen:
1.Bidstrup Skovene
2.Tisvilde Hegn og Melby Overdrev
3.Hellebæk Skov (Hammer-mølle Skov) og Teglstrup Hegn
4.Horserød Hegn: Gurre Vang og Sø
5.Søhøjlandet: Østerskov og dele af Sønderskov
6.Hald Sø og Dollerup Bakker: Bisballe-Almind, Stanghede og Inderø Skov
7.Pamhule Skov og Hindemade, Haderslev Sønderskov, Teglholt, Tørring Mølle og Sandkule
8.Kaløskovene: Hestehave Skov, Ringelmose Skov og Markerne
9.Stenderupskovene (Nørreskov og Midtskov)
10.Rold Skov-Komplekset: Nørreskov, Mosskov, Fællesskov, Rebild Bakker, Gravlev Ådal
11.Mols Bjerge
12.Nørlund Plantage og Harrild hede
13.Draved Skov og Kongens Mose
14.Skagens Odde/Skagen Plantage
15.Læsø Klitplantage
16.Vester Thorup, Lild (øst og vest) og Madsbøl Plantager
17.Hanstholm Vildtreservat, Tved og Vilsbøl Plantager
18.Husby Plantage
19.Nyminde (nord/syd) og Blåbjerg Plantager
20.Skallingen og Ho Plantage (Evt. Langli)
21.Svanninge Bakker, Sollerup Skov
22.Sydlangeland
23.Ulvshale

På dette link kan du hente artiklen som PDF hvis du vil dele den i dit netværk