2021 har været første sæson med en ny klassestruktur for licensryttere i alderen 40-59. Landevejs- og Masterudvalgene ser den ny struktur som en overordnet succes, som skal finpudses til næste år.

Mere inklusivt og attraktivt
I 2021 kørte licensryttere i alderen 40-59 for første gang i en niveau-inddelt klassestruktur med Master A, Master B og Master C klasserne, mod de tidligere aldersinddelte H40 og H50 klasser. Formålet med ændringen har været at gøre licenscykling i masterklassen mere inklusivt og attraktivt for både nye og eksisterende licensryttere, gennem bedre styrkefordeling og en gennemsigtig struktur.
Forslaget til ændringen kom på baggrund af svære betingelser i H40 og H50 klasserne. Det ses blandt andet ved, at 108 (22%) ryttere fra H40 og H50 havde dispensation til at køre i den langsommere D-klasse i 2019. Yderligere 26% i H40 og 18% i H50 kørte færre end 3 løb på en sæson. Det affødte et problem med meget små felter til licensløbene.

Mange hensyn
Landevejsudvalget begyndte at udarbejde forslaget ultimo 2019 med formålet om implementering i 2020. Det blev vurderet, at der var brug for en mere styrkeinddelt struktur.
Vi startede med at vende en masse muligheder - alt fra at slå masterklasserne ind i den eksisterende ABCD-struktur, over at dele H40 og H50 op i hver sin AB-struktur til at lave H40-54 og H55-69 klasser med ABC-struktur,” forklarer medlem af Landevejsudvalget Asbjørn Ravn Rasmussen.
Der er mange hensyn at tage, når man laver store ændringer. Bl.a. D-klassen, H40-60 klasserne og størrelse på felterne til løb. En afgørende faktor for Landevejsudvalget blev også hensynet til arrangørerne.
Klubberne som arrangerer licensløb har i forvejen svært ved at håndtere de mange starter. Vi var derfor nødsaget til at begrænse antallet af klasser, og putte ideén om AB struktur i både H40 og H50 til siden. De små feltstørrelser var også af betydning i den forbindelse.”

Planerne udskudt
I sidste ende blev forslaget derfor at slå H40 og H50 sammen i Master A-B-C. En stor ændring som kræver både inddragelse og meget udviklingsarbejde.
Vi måtte sande at det var for ambitiøst at udvikle på så kort tid. Dels skulle Masterudvalget og distriktsmøderne inddrages i større grad, dels var der brug for at gennemgå detaljerne - særligt hvordan vi skulle indplacere eksisterende og nye ryttere i den ny struktur reglerne for op- og nedrykning,” I stedet skulle ændringen have sin ilddåb i 2021, efter planer om pilotforsøg måtte aflyses af COVID-19 pandemien.

Evaluering
I DCU’s Landevejsudvalg og Masterudvalg vurderes den ny klassestruktur som en overordnet succes. Både Landevejsudvalget og Masterudvalget har modtaget mange henvendelser fra nye som eksisterende licensryttere, der har været glade for at køre cykelløb på en ny måde og med mere jævnbyrdige styrkeforhold.
Det betyder dog ikke at udvalgene læner sig tilbage i stolen. Med vintersæsonen kommer også en evaluering som foregår ude i distrikterne. I november holder både DCU Sjælland og DCU Jylland/Fyn efterårsmøde hvor evaluering af klassestrukturen for masterryttere står på dagsordenen.
Det er for tidligt at evaluere på tallene. Vi skal evaluere på det kvalitative i ændringen, og her er både landevejs- og masterudvalget enige om, at der skal kigges på op- og nedrykningsreglerne til næste sæson. Og så skal vi høre hvad vi får som feedback på evalueringsmøderne i distrikterne,” udtaler medlem af Landevejsudvalget Asbjørn Ravn Rasmussen.

Landevejsudvalget vil efterfølgende udsende mail om evaluering på mail til alle masterryttere og klubformænd.

Distrikternes efterårsmøder afholdes
DCU Sjælland: onsdag den 24. november
DCU Jylland/Fyn: søndag den 28. november