Corona-restriktionerne levner ikke mange muligheder for fysiske møder i cykelklubberne, men hvordan kan I så gøre? 
Cykelklubbernes generalforsamlinger og planlægningsmøder omkring den forestående sæson afholdes oftest i disse måneder, men hvordan kan disse afvikles på forsvarlig vis under de gældende restriktioner?

Bestyrelsesmøder og øvrig mødeaktivitet
Danmarks Cykle Union læner sig op ad Danmarks Idræts Forbunds anbefalinger, hvor det anbefales at bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og øvrig mødeaktivitet for nuværende ikke afholdes som fysiske møder.

De virtuelle mødesteder såsom Microsoft Teams, Google Meet, eller Zoom er i stedet oplagte at benytte sig af til klubbens mødeaktivitet, således forberedelserne til den kommende sæson kan forløbe planmæssigt, sådan at I kan være klar til at genoptage foreningslivet, når corona-restriktionerne lempes.
 

Udsæt generalforsamlingen
Første kvartal er højsæson for klubbernes generalforsamlinger, men den sædvanlige afvikling af disse er ikke så ligetil jævnfør de gældende restriktioner. 

 
Indtil 6. januar var der en generel dispensation fra forsamlingsforbuddet, således at man måtte mødes fysisk op til 500 personer til f.eks. konferencer og generalforsamlinger. Denne dispensation er nu blevet suspenderet indtil den 17. januar, men der forventes ikke lempelser i nærmeste fremtid derefter, lyder vurderingen fra Danmarks Idræts-Forbund.
 
Forsamlingsforbuddet er en nødretstilstand, som giver foreninger og specialforbund mulighed for at afvige fra vedtægterne og fra uskrevne foreningsregler. Det er en grundregel, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger i normale situationer skal afvikles som fysisk møde. Medlemmerne har ganske enkelt ret til fysisk fremmøde. Dette princip er der endnu ikke grundlag for at afvige fra generelt, så meget nødret foreligger der ikke endnu. Det vil være anderledes, hvis det meget omfattende forsamlingsforbud fastholdes ind i forårsmånederne.
 
Danmarks Idræts-Forbund anbefaler derfor at udskyde foreningens generalforsamling til efter den 1. marts.
Foreninger, der har presserende temaer på dagsordenen, kan derimod godt anvende digital afvikling af mødet i den kommende periode. Der skal være tale om forhold, hvor behandlingen ubetinget ikke kan udsættes, f.eks. på grund af en undertallig bestyrelse, en kritisk revision, eller en nødlidende drift.
 
Se DIFs samlede anbefalinger herunder. Her fremgår procedure omkring udsættelse af generalforsamling, samt anbefalinger til hvordan klubbens bestyrelse bør agere i udsættelsesperioden. 

KLIK HER