Når et InfanteriKampKøretøj på ca. 32 ton møder en cykelklubs medlemmer, så kan det ende skidt. Her gik det godt, men vi har lovet at dele historien.

Nærved ulykke på Ellebækvej.

I går formiddags fik regimentet endnu en kedelig oplevelse med uvedkommende på Ellebækvej i vort terræn..
Her mødte et InfanteriKampKøretøj (kaldet IKK), et køretøj på ca. 32 ton, et cykelhold på Ellebækvej et sted, hvor der ikke er meget plads, når IKK er så bred,  at den stort set fylder hele vejen.
IKK'en kørte med 40 km/t og rundt om hjørnet i modsat retning kom et cykelhold på ca. 20 cyklister, der fyldte hele vejbanen.

Føreren af IKK'en måtte klodse bremserne for at undgå en ulykke.

Han forsøgte efterfølgende at stoppe cykelholdet, men de fortsatte bare ved at trække ud i siden enkeltvis og køre forbi IKK'en.

Føreren af IKK'en blev forskrækket, for der bør ikke være cyklister eller andre civile på vejen i arbejdstiden mellem kl. 7-17.
Der er skiltet i begge ender af Ellebækvej, hvor det fremgår, at det er et militært område og at man skal have et ærinde enten til Forsvaret, Sjælsø Skydebaner eller til Kriminalforsorgen for at benytte vejen.

Vi ser desværre alt for mange cyklister og bilister, der benytter Ellebækvej som (hvad vi anser det for) en smutvej for at undgå at krydse Kongevejen og de to lyskryds.

Hele Ellebækvej, er forbudt område. Dette gælder ALLE hverdag mellem kl. 7-17.

Vil man køre uden for disse tider og i weekenden, så skal man orientere sig på Forsvarets Støjportal:

https://www.forsvaret.dk/.../hovelte-sandholm-sjalsmark.../

"Vi er oprigtigt bange for, at der sker en ulykke, som koster liv" fortæller kaptajn og presseofficer Thomas H. Reimann og fortsætter "Formålet med opslaget er at synliggøre et problem, som kan fjernes via dialog og forståelse om vejens brug. En ulykke vil ikke være til at bære for begge involverede parter - specielt fordi der er regler for, hvem der må benytte vejen."

"Vi er i gang med at se på hvorledes vi bedre kan synliggøre, at det er en militær vej, men vi vil også, i samarbejde med Militærpolitiet,  lave stikprøvekontroller af færdslen på vejen - alt sammen for at undgå en alvorlig ulykke" afslutter Thomas H. Reimann.