Efter indstilling fra Landevejs- og Masterudvalget, har DCU’s bestyrelse nu godkendt forslag om ny inddeling af masterklasserne for herrer på landevej.

Målet med den nye inddeling er at skabe rammer og mulighed for bedre, sjovere og mere jævnbyrdige cykelløb, så endnu flere får lyst til at prøve at køre licenscykelløb. Inddelingen understøtter dermed flere nye initiativer omkring fremtidens cykelløb.

På dette link finder du en samlet beskrivelse af det godkendte forslag med udførlige beskrivelser af baggrund, regler og indplacering i klasser.
Hvis du har nået at tegne licens i H40, H50 eller D (+40), skal du tage stilling til, om du i stedet vil køre i Master Herre A, Master Herre B eller Master Herre C.

Du bedes sende dit valg af klasse til dit distrikt senest onsdag den 31. marts 2021.
Distriktet vil herefter manuelt tilrette din licens. Har du ikke meldt retur med dit valg af klasse inden denne dato, vil du automatisk blive placeret i Master Herre A.

Distrikt Sjælland kontaktes på sjdcu@slet-dette.cyklingdanmark.dk
Distrikt Jylland/Fyn kontaktes på licens@slet-dette.cyklingdanmark.dk

Vi håber, du vil tage godt imod den nye inddeling, og vi glæder os til at se dig til cykelløb.