Nyt borgerforslag vil skærpe sikkerheden for cyklister

Mange cyklister oplever, at bilister ikke tager det nødvendige hensyn til dem i trafikken. Konsekvensen er, at det kan ende med ulykker, og det går som regel hårdest ud over cyklisten.
I et nyt borgerforslag ønsker man en lov om, at biler skal holde 1,5 meters afstand til cyklister, der færdes på kørebanen. Det kan skabe bedre sikkerhed for cyklisten, når bilen eksempelvis overhaler i høj fart. Ophavsmændene til forslaget har hentet inspiration fra Midt- og Sydeuropa, hvor man allerede har indført afstandskravet på 1,5 meter.

I Danmarks Cykle Union bakker vi op om forslaget i håb om at skabe mere sikkerhed for de mange cyklister, der ruller rundt på de danske veje.
Du kan læse borgerforslaget og skrive under her