Mangler I lånecykler til B&U afdelingen, eller vil I etablere eller udbygge e-Cykling i klubben for at fastholde medlemmer over vinteren? Har I oplevet medlemstilbagegang, og vil I investere i at trække medlemmerne retur? Eller genstarte aktiviteter som er gået i stå? I så fald er der to DIF/DGI-puljer, som er oplagte at kigge nærmere på. I kan søge dem begge, men indhold og formål i de to ansøgninger må ikke overlappe, og en ansøgning skal fokusere på ét formål.

DIF og DGI’s Genstartspulje. Op til 50.000kr. Projektet skal afsluttes inden 25. oktober 2021.
Genstartspuljen kan søges af lokale idrætsforeninger til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021. Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.
Deadline for ansøgning: 30. september 2021
Ansøg her:
https://www.dif.dk/da/forening/stoette

DIF og DGI’s Foreningspulje. Op til 30.000kr. Projektet afsluttes 7 måneder efter ansøgning.
Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel. Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.
Deadline for ansøgning: HURTIGST MULIGT
Ansøg her:
https://www.dif.dk/da/forening/stoette