DCUs uddannelsestilbud ruller igen efter årsskiftet, hvor der er en række gode muligheder for opkvalificering af klubbens trænere. Træner 1 øst, Træner 2 og MTB Kaptajn øst præsenteres herunder, og inden nytår offentliggøres også datoer for BMX 1-uddannelsen samt en række B&U Basistræner-kurser indenfor landevej, MTB og BMX - både øst og vest for Storebælt.

Se hele uddannelseskalenderen her (opdateres løbende)

Læs om de forskellige kurser og uddannelser her

Træner 1 Øst
Træner 1 uddannelsen er et godt sted at starte for både trænere på både landevej, mountainbike, cyklecross eller banen. Uddannelsen afvikles med udgangspunkt i ABCs lokaler i Brønshøj i marts måned.
Uddannelsen er bygget op af fire individuelle moduler, som du kan tage selvstændigt og i vilkårlig rækkefølge, med undtagelse af det disciplinopdelte modul 4, som skal være det afsluttende modul. Alle moduler er af én dags varighed fra klokken 9 til 17. Uddannelsen er niveau 1 i DCU’s og DIF’s træneruddannelse og er adgangsgivende for niveau 2.

Træner 1 Øst - læs mere og tilmed dig her

Træner 2
Træner 2-uddannelsen er en overbygning på Træner 1-uddannelsen, og er aktuel for både trænere på landevej, mountainbike, cyklecross eller banen. Træner 2 er en sammenlægning af de tidligere Landevej 2 og MTB 2-uddannelser, og derfor skal man have gennemført enten MTB 1, Landevej 1 eller Træner 1 for at kunne deltage på Træner 2. Uddannelsen er niveau 2 i DCU’s og DIF’s træneruddannelse og er adgangsgivende for Diplomtræneruddannelsen.

Uddannelsen afvikles med udgangspunkt i ABCs lokaler i Brønshøj i februar måned.
Uddannelsen er bygget op af fire individuelle moduler, som du kan tage selvstændigt og i vilkårlig rækkefølge, med undtagelse af det disciplinopdelte modul 4, som skal være det afsluttende modul. Alle moduler er af én dags varighed fra klokken 9 til 17.

Træner 2 - læs mere og tilmed dig her

MTB Kaptajn Øst
MTB Kaptajn-kurset afvikles med udgangspunkt i Slagelse MTB den 6/3-22, hvor målgruppen er MTB-turledere, klubtrænere eller instruktører. Deltagere får viden og færdigheder til sikkert at lede en træningstur i skoven, eller på MTB-sporet. Ligeledes præsenteres deltagere for kommunikative værktøjer till håndtering af en gruppe cykelmotionister med forskellig baggrund, færdigheder og ambitionsniveau.

MTB Kaptajn Øst - læs mere og tilmed dig her