- et blogindblik i Danmarks Cykle Union


Leadout er Danmarks Cykle Unions blog, der skal give et indblik i de tanker og overvejelser, elitechefen, landstrænerne, direktøren eller formanden gør sig vedrørende fx organisationen, arbejdstilgange, træningsfilosofi eller dansk og international cykelsport generelt.

Bloggen skal ikke kun bidrage til indsigt og forståelse for valg og prioriteringer, men er et led i den åbenhed, som både ledelsen og bestyrelsen i Danmarks Cykle Union ønsker at stå for - og som altid er det målet at skabe en positiv og konstruktiv kultur.  

God fornøjelse!
 

Palle Larsen, næstformand


Kære alle

Søndag var jeg til årets kongres i Danmarks Cykle Union. Det var på mange måder en meget speciel kongres.

Personligt var jeg på valg efter to år som bestyrelsesmedlem, denne gang var mit kandidatur til rådighed for næstformandsposten, hvor jeg var i kampvalg med den hidtidige næstformand. Dette valg faldt ud til min fordel, hvilket jeg takker repræsentanterne for. Jeg vil gå ydmygt til opgaven og gøre mit bedste for både dem, som stemte på mig, og jer der hellere havde set en anden på posten.

Der er mange, der har kommenteret og skrevet på diverse medier om det ene eller det andet hold. Jeg ser alene et hold i denne sammenhæng. Det er holdet Danmarks Cykle Union, som arbejder for at fremme cykelsporten i Danmark.

Det kan jeg naturligvis ikke gøre alene, derfor er jeg meget glad for, at vi er en bestyrelse på seks personer godt suppleret med to suppleanter. 

Vi skal styrke samarbejdet og rammerne i bestyrelsen

Optakten til kongressen har været meget usædvanlig. Indtil for 3 uger siden var min oplevelse, at vi havde en gensidig tillid i bestyrelsen, hvor vi har haft nogle gode debatter om mange gode punkter gennem mine to år i bestyrelsen. Desværre opstod der interne uoverensstemmelser i bestyrelsen, som resulterede i massiv og meget ensidig mediedækning. Det handlede om mistillid til vores formand, og vores måde at være bestyrelse på. Kritikken er i mine øjne ude af proportioner og skadeligt for samarbejdet i DCUs bestyrelse. 

Kongressen valgte søndag en ny bestyrelse, og jeg ser frem til at vi nu igen kan bruge kræfterne på dansk cyklings fremtid i stedet for gamle sager, som allerede er blevet behandlet af tidligere bestyrelser. Jeg håber, vi får skabt optimale rammer for bestyrelsesarbejdet – og får den kritiske dialog, der selvfølgelig skal være i en bestyrelse.

På kongressen havde vi Hans Natorp, næstformand i Danmarks Idrætsforbund, som gæst. Han havde et meget fint og godt indlæg, om hvordan det forventes, at vi håndterer sådanne sager, hvor jeg eller andre finder noget er forkert. 

Det skal ikke forstås sådan, at der ikke må være uenighed i vores bestyrelse eller repræsentantskab. Det skal være plads til, og der skal være plads til at vi har forskellige billeder af virkeligheden. Men vi skal også kunne diskutere os frem til et fælles billede. Når vi har debatteret og lavet beslutning/konklusion, må vi alle have respekt for flertallets afgørelse, og stå med på udmeldingen af denne i vores referat.

Det gavner ingen i DCU, at interne uenigheder bliver kommunikeret via pressen.

Tid til at kigge fremad

Kongressen viste, at vi har en bedre og mere konstruktiv dialog end man skulle tro, når man læser mediernes dækning. Kongressen viste også, at vi skal blive endnu bedre til at arbejde sammen og kommunikere. Det tror jeg, vi alle i bestyrelsen har bemærket. Derfor ligger der et stort arbejde foran os, som jeg glæder mig til. Vi skal bruge den nødvendige tid herpå. Vi skal fortælle, lytte og informere vores repræsentantskab herom. Samtidig skal vi sikre at repræsentantskabet får mulighed for at følge op på deres forpligtelse i vores vedtægter §7. Måske skal  tilbage til, at  mødes mere end én gang årligt. Informationen til vores repræsentantskab skal i hvert tilfælde forbedres.

Samtidig ønsker jeg, at vi fastholder den gode udvikling både sportsligt og økonomisk. Vi har nu sat et nyt stærkt lederteam med Martin i spidsen af Danmarks Cykle Union. For første gang i mange år har vi et team, hvor vi har haft råd til at have et lederteam med stærke kompetencer, der supplerer hinanden godt – set fra mit perspektiv. Dette team skal have det naturlige ledelsesrum til at udføre opgaverne og drive ”butikken”. 

Det betyder, at vi som bestyrelse kan fokusere på opgaven som bestyrelse. Det skal vi have defineret sammen med ledelsen. Det samme gælder rollefordelingen for repræsentantskabet, distrikterne, udvalgene og ikke mindst forholdet til vores klubber og medlemmer.

Skal vi være flere medlemmer? JA, men vores fundament skal allerførst være i orden. Vi skal være attraktive for både ryttere der vil konkurrere, og ryttere der vil motionere og leve sundere.

Jeg glæder mig til at holde kæden stram og være klar til gearskift for Dansk Cykling, efter vi nu har været længe i det tunge gear. Det skal være sjovt at være frivillig.

Min vision som næstformand

Betyder det ændringer i mit arbejde som frivillig i DCU, at jeg nu er næstformand? Det har jeg gjort mig en del tanker om.

Tankerne handler om, at jeg fortsat vil have samme holdninger og værdier i mit frivillige arbejde. Til kongressen havde jeg ikke god tid til at præsentere dem. Og netop tid tror jeg er en vigtig faktor. 

Som hørt på kongressen skal der ske forandringer – og det skal gå hurtigt. Men fart er ikke nødvendigvis det afgørende parameter. For mig er det vigtigt, at vi ved ændringer i vores struktur og organisation ikke gør det hurtigere, end at vi har involveret alle niveauer i Danmarks Cykle Union. Vi skal høre alle jer, der er trofast til årsmøderne i distrikterne og deltager, når vi har samlet flere, eksempelvis ved Idémøderne. Jeg tænker også, at vi skal ud hos alle jer ude i klubberne.  Vi kan naturligvis ikke nå rundt til alle fysisk, men vi må kunne give jer muligheden for at give jeres holdning til kende på anden vis.

Mine kompetencer på det økonomiske felt vil jeg fortsat sætte i spil og have stort fokus på. Jeg kan dog desværre ikke garantere overskud og stor egenkapital. Til gengæld kan jeg love, at jeg vil medvirke og påvirke processen sådan, at vores ledergruppe får lavet gode processer omkring økonomi med målet om mere cykling for pengene. De vil være tættere på deres del af økonomien, den enkelte medarbejder vil tænke på at bruge penge, som det var deres egne penge, og vores økonomirapportering til bl.a. bestyrelsen vil blive mere præcis og målrettet til deres arbejde. 

Jeg har sat mig som mål, at vi får arbejdet godt med strategisporet – vi vil udvikle det administrative og politiske niveau. Det har været startet op en gang tidligere, hvor vi stødte på grund. Skibet har været trukket fri, og sejladsen ud af havn var aftalt ved et møde. Vi havde fået ny lods og anden maskinmester i udvalget – sejlplanen var lagt. Der blev oprørte vande, vi måtte søge ly tilbage i havnen, og der ligger vi fortsat. Min oplevelse søndag på kongressen var, at der vil være stor søgning på matrosposterne på dette skib. Det vil efter førstkommende bestyrelsesmøde med det nye bestyrelseshold blive igangsat igen. Styrmændene i vores to distrikter vil mønstre de nødvendige matroser på sejladsen til første nye havn.

Vores kommunikation fra bestyrelsen og i hele DCU skal vi have kigget godt igennem. Det kan blive svært at stille alle tilfredse, men det betyder ikke, at vi ikke skal forsøge os. Det kan være svært at sige, hvad der er god og tilfredsstillende kommunikation. Det let at påpege, når det ikke var godt nok. Derfor må vi arbejde med, at der vil ske fejl, og noget vil altid kunne være gjort bedre. Det skal vi have arbejdet med. Vi skal bestræbe os på altid at gøre det rigtige.

Det vil også være vigtigt for mig, at vi kommer ud til vores klubber både som administration, distrikt og ikke mindst som bestyrelse. Jeg havde for nylig fornøjelsen af at være inviteret med til møde i en lokal motionscykelklub, hvor jeg ikke kendte bestyrelsen på forhånd. Det var en rigtig god oplevelse. Her bemærkede jeg, at vi skal blive bedre til at fortælle, hvordan Danmarks Cykle Union er organiseret? Hvilke muligheder klubberne har, og hvem de kan kontakte i DCU? Og hvem er menneskene i DCU? Jeg har fuld forståelse for de klubber/foreninger, der ikke ”orker” årsmøder m.m. Der kan være rigeligt at tage sig til i en hverdag med arbejde, familie og fritid. Der er mange gode initiativer hos de samme klubber, som vi ikke ser eller hører om. Derfor kan vi formentlig både fortælle om DCU og lære af klubberne og de frivillige ved at komme ud og besøge dem.

Det vil også stå højt på min liste, at vi skal blive bedre sammen på kryds og tværs af både udvalg, geografi og klubber – uanset tilhørsforhold.

Jeg tror meget på, at vi skal gå efter udvikling hver dag, hver uge osv. Udvikling vil helt automatisk give resultater – der er ingen garanti for, at resultater vil give udvikling. Vi skal naturligvis have klare pejlemærker at sejle efter – ellers ved vi jo ikke, om vi kommer til havnen igen.

 

Palle Larsen
Næstformand i Danmarks Cykle Union


Tidligere blogindlæg

Juni 2020
Corona situationen og dansk cykelsport

"Det har været, og er et hårdt forår for dansk cykelsport. Et forår med et væld af frustrationer og skuffelser for ryttere, trænere, ledere og hold."

Martin Elleberg Petersen, direktør


Maj 2020
At komme hjem

"...jeg kan garantere, at jeg vil forsøge at give tilbage af den glæde og de fantastiske oplevelser, dansk cykling har givet mig i livet."

Morten Bennekou, elitechef


Marts 2020
Uden sammenligning

"...vi arbejder med de bedste intentioner i alle discipliner og sektioner og for begge køn. Stol trygt på det!"

Morten Bennekou, elitechef


Februar 2020
Til kamp mod vejvreden

"Vi vil i fællesskabets og forståelsens navn kæmpe mod vejvreden."

Henrik Jess Jensen, formand


Januar 2020
2020 - i konkurrence og fællesskab

"Hvis vi som nation skal slå de bedste af de andre, skal vi også turde at hjælpe hinanden..."

Morten Bennekou, elitechef


November 2019
En ny tid for dansk cykelcross

"DCU og jeg selv har et ønske om at få dansk cross op på øverste hylde, og det tror vi på, at vi kan - men det kræver, at vi griber tingene an på en ny måde"

Benjamin Justesen, cykelcross-landstræner


September 2019
Om børn og resultater

"Børn må meget gerne konkurrere – de må gerne vinde og tabe. Men oplevelsen skal ikke række ud over det."

Morten Anderson, kommunikationschef

Juli 2019
Om ernæringspolitikken

"Vi har med andre ord nu en officiel ernæringspolitik, som jeg faktisk er rigtig stolt af at være afsender på."

Morten Bennekou, elitechef

Maj 2019 
Om potentialet i dansk BMX

"Som jeg ser det, har BMX-sporten i Danmark et stort potentiale."

Morten Bennekou, elitechef