100 097 668 70, Jesper Kofod Andreasen, Sport Director, BHS - PL Beton Bornholm – tildeles advarsel jvf. 1.8.6 for ikke at reagere på Kommissærernes henvendelser

 

DCU's Kommissærudvalg

Jens Peter Hummelshøj