Christian Juul Andreasen, 10009767476, BHS Almeborg, Sportsdirektør, Tildeles advarsel for utilbørlig opførsel over for kommissær under A løbet, så det kunne høres i alle radioer.

 

Chefkommissær

Kay Frederiksen