Som alle ved, strammes der igen på restriktionsskruen og med Danmarks Idrætsforbund (DIF) som kilde, har vi her søgt at give et overblik over de anbefalinger og restriktioner, der er meldt ud fra Kulturministeriet den 17. december.

De nedenstående oplysninger er hvad vi ved på nuværende tidspunkt. De vil blive opdateret løbende så snart der kommer mere og tydeligere information fra myndighederne.

Idrætsforeninger i Danmark opfordres kraftigt til at aflyse alle indendørs aktiviteter, her under idrætsaktiviteter (ikke udendørs) i juleferien. Det vil sige fra søndag den 19. december klokken 08.00 til og med den 5. januar. DIF og DGI anbefaler kraftigt medlemsforeningerne at følge opfordringen.

Eliteidrætten kan stadig fortsætte, men uden tilskuere. Dette gælder ligeledes fra søndag den 19. december klokken 08.00, men denne restriktion løber frem til og med den 16. januar.
Der stilles krav om, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet som idrætshaller, træningscentre og svømmehaller (dog ikke under idrætsudøvelsen). Dette gælder også fra søndag morgen og frem til og med den 16. januar.

Helt overordnet betyder ovenstående:

  • Udendørsaktiviteter fortsætter uden restriktioner – dog må der ikke være inviterede/betalende  tilskuere til en aktivitet.
  • Indendørsaktiviteter aflyses fra søndag d. 19. december til og med d. 4. januar.
  • Indendørsaktiviter kan genoptages fra d. 5. januar med krav om mundbind (gælder ikke for ryttere under aktiviteten) og fremvisning af coronapas.

I forhold til kompensation, er DIF og DGI i dialog med politikerne om at sikre midler, som kan hjælpe de foreninger, der som følge af opfordringen til at holde julepause mister penge på for eksempel aflysning af camps mv.
Der er desuden en klar forventning om, at klubber vil kunne søge kompensation for de manglende tilskuerindtægter, ligesom det tidligere har været tilfældet, når der har været indført tilskuerbegrænsninger.

Foruden opfordringen til at aflyse indendørs idrætsaktiviteter i perioden fra den 19. december til den 5. januar, så gælder der også nogle regler for alle idrætsforeninger i sogne og kommuner med høj smitte.

Klæd om hjemmefra i det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.

Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

Se mere her, blandt andet 6 spørgsmål og svar om Corona anbefalingerne.