Hos DCU er vi også dybt påvirkede af Ruslands invasion af Ukraine. Ruslands angreb på det ukrainske folk kræver international fordømmelse og sanktioner. Derfor bakker vi fra Danmarks Cykle Union også op om Danmarks Idrætsforbunds indstilling om, at Rusland og Hviderusland skal udelukkes fra al international sport og idrætsligt samkvem.

Vi kan kun tilslutte os kulturministerens udmelding om, at invasionen af Ukraine bør have konsekvenser for Ruslands deltagelse i international eliteidræt og vi bakker således fuldt op om kulturministerens udmeldinger om udelukkelse af Rusland.

Vi opfordrer IOC, UCI og UEC til at træffe foranstaltninger, der udelukker deltagelse på alle planer fra Rusland og Hviderusland.

Vi afholder os fra at deltage i konkurrencer, træningslejre eller aktiviteter i såvel Rusland som Hviderusland.


Henrik Jess Jensen
Formand Danmarks Cykle Union

Martin Elleberg Petersen
Direktør Danmarks Cykle Union