Medlemstallene for DIF og DGI og herunder Danmarks Cykle Union, er netop offentliggjorte. Med en samlet nedgang på 539, fordelt på i alt 349 klubber, må det i denne tid tolkes som en fastholdelse. Og tallene har været ventet med spænding, for med snart et års mere eller mindre nedlukning i medlemsklubberne, har det på et generelt plan været en svær opgave at fastholde klubliv og medlemmer.

Tallene taler sit tydelige sprog. Medlemsklubberne under Danmarks Cykle Union fastholder stort set sine medlemmer. Medlemstallet for Danmarks Cykle Union er for 2020, stort set er identiske med medlems-tallene for 2019. Der ses et lille fald på 1,6%, mod et gennemsnitligt fald i dansk idræt generelt på 3,8%.
Det ser således ud til at dansk cykling ikke på nuværende tidspunkt er hårdt ramt af medlemsflugt, på trods af de svære tider.

Direktør Martin Elleberg Petersen er glad for tallene: ’I lyset af den seneste lange nedlukningsperiode, var det  med en vis bekymring at vi afventede medlemstallene. Men jeg er meget glad på vore klubbers vegne. Her er man lykkes med at fastholde medlemmer. Vi skal selvfølgelig have set mere grundigt ind i tallene i forhold til discipliner og alder, men de samlede tal giver grund til fortsat optimisme for fremtiden’ siger Martin Elleberg og fortsætter: ’2020 har som alle ved, været et ”annus horribles” med svære udfordringer for at gennemføre konkurrencer. Heldigvis har vi ikke, som i andre lande, oplevet udgangsforbud, så det har været muligt for klubberne at træne stort set problemfrit hele året på landevejen og i skovene. Samtidig er mange internationale løb blevet gennemført og de danske ryttere præsterer som aldrig før. Samlet har det måske skabt en opmærksomhed på cykling og en fornemmelse af at “vi stadig er cykelryttere” selvom sæsonen har været mere eller mindre lukket ned og måske derfor har langt de fleste bakket op om deres klub og opretholdt deres medlemskab’ slutter direktør Martin Elleberg Petersen.

Om medlemstallene for 2021 kommer til at ændre sig negativt er en anden sag og meget afhængig af om åbningen af Danmark bliver tilstrækkelig til, at der igen kan arrangeres cykelløb på det niveau vi er vant til.
Især er indendørsaktiviteterne på de to cykelbaner meget udfordrede og har været det længe. Her frygter Danmarks Cykle Union at et års nedlukning af banecykling kommer til at påvirke talentudviklingen og medlemstallene på banen. Samtidig er det, med et forsamlingsloft på 50 personer, meget udfordrende at afholde cykelløb, fordi felterne i mange tilfælde er betydeligt større, ligesom der skal en del officials til for at kunne håndtere sikkerheden ved cykelløb. En åbning af indendørs aktiviteter og et forsamlingsloft på min. 200 indenfor de næste 1-2 måneder er helt afgørende, for hvor dansk cykling står om et år fra nu.
Fakta:
Samlet medlemstal 2020:
32.573 (i 2019 33.172) = nedgang på 539 personer (1,6%)

  • Heraf er 26.954 mænd og 5619 kvinder
  • Børn 7-12 år 1989 (352 piger og 1637 drenge)
  • Børn 13-18 år 1979 (282 piger og 1697 drenge
  • Samlet antal foreninger 349 (i 2019 356)