Danmarks Cykle Unions regnskab for 2017 overgår alle forventninger og viser et overskud på 1,26 millioner kroner – et resultat, de færreste havde forestillet sig muligt og som bekræfter, at der er tale om et revitaliseret DCU både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. 

Sportsligt var 2017 et enestående jubelår for dansk cykling med rekordmange internationale mesterskabsmedaljer og imponerende præstationer af de danske ryttere, og nu står det klart, at 2017 også har været et økonomisk skelsættende år for Danmarks Cykle Union. 

Indtægterne har været højere end forventet, mens driftsudgifterne er holdt inden for det budgetterede, og samlet betyder det altså, at Danmarks Cykle Union kommer ud af 2017 med et driftsoverskud 1,26 millioner kroner, hvor indbetalingerne til genopretningsfonden udgør 700.000 og går direkte til afdrag på lånet hos Danmarks Idrætsforbund.

Styr på økonomien og fokus på fremtiden
Formand Henrik Jess Jensen er glad for, at det på meget kort tid er lykkedes ikke blot at stabilisere økonomien, men ligefrem at vende udviklingen – ikke mindst fordi det er sket uden at gå på kompromis med det sportslige: 

"Med en stram budget- og økonomistyring er det lykkedes at finde balancen mellem at skabe rum og at reducere omkostningerne tilstrækkeligt uden at tage unionens fantastiske talent- og udviklingsarbejde som gidsel – og det er vi meget, meget tilfredse med," siger Henrik Jess Jensen.

Formanden peger desuden på, at det positive årsregnskab dækker over en meget omfattende oprydning og afvikling af tidligere gældsposter, der har gjort det muligt igen at se fremad og at fokusere på at udvikle cykelsporten på alle niveauer:

"2017 har gjort DCU fri af en række af tidligere økonomiske dispositioner, så vi nu kan fokusere alle indsatser på udvikling af dansk cykelsport og bruge ressourcerne til skabe bedre forhold og rammer for både nuværende og nye medlemmer," fortæller DCU-formanden.

Opbakning har været afgørende
Genopretningsplanen har vist sig at være den rigtige vej og har bidraget til, at Danmarks Cykle Union har kunnet nedbringe lånet hos DIF med i alt en million kroner. Henrik Jess Jensen fastslår, at genopretningsfonden stadig er nødvendig for hurtigt at få afviklet restgælden til DIF, som nu er på ca. 1,7 millioner kroner, og for at få konsolideret den sunde økonomi. Fonden er nemlig en af de helt afgørende grunde til, at Danmarks Cykle Union er foran tidsplanen for genopretningen. 

"Opbakningen vidner om, at alle har kunnet se betydningen af genopretningsfonden, og derfor er jeg meget glad for at kunne bekræfte, at den har virket fuldstændig efter hensigten."

Henrik Jess Jensen takker medlemmerne for opbakningen til genopretningsplanen, der har været med til at løfte Danmarks Cykle Union tilbage på sporet, og han understreger, at bestyrelsen trods det meget positive resultat er ydmyg og fuldt bevidst om, at der fortsat ligger et stort stykke arbejde og venter for at komme helt i mål:

"Vi skal fortsat holde fokus på udgifterne og samtidig sikre, at nye initiativer igangsættes, så vi får flere voksne cyklemotionister i klubberne og flere børn og unge i dansk cykelsport, samtidig med at vi for alvor går i gang med at professionalisere tilbuddene til alle medlemmerne fra bredde til top-eliten," siger Henrik Jess Jensen.