Den nyvalgte bestyrelse mødtes tirsdag aften til det første bestyrelsesmøde efter DCU’s kongres den
21. juni 2020. 

Bestyrelsen konstituerede sig, og der var gensidig enighed om at arbejde konstruktivt med fælles fokus på at udvikle dansk cykling.

Som noget af det første besatte bestyrelsen kontaktpersoner til de forskellige disciplinudvalg og de tværgående udvalg. 

Derudover var bestyrelsen optaget af, at tage fat på det strategiske spor ”Udvikling af DCU’s politiske og administrative niveau” med særligt tryk på inddragelse af repræsentantskab og distrikterne.

Noget som den netop afholdt kongres viste, at der en efterspørgsel på - og en stor modenhed til at drøfte i fællesskab.

 

DIF’s etiske komité har besluttet at belyse de forskellige sager, der har været fremsat i medierne den seneste tid. Den samlede bestyrelse hilser DIF’s undersøgelse meget velkommen, og vil samarbejde åbent med DIF’s etiske komité for, at få klarhed og transparens over de nævnte problematikker.

I den sammenhæng har DCU’s formand, Henrik Jess Jensen, været i dialog med DIF vedrørende et servicetjek på DCU’s Forretningsorden, Code of Conduct og Kommunikationsstrategi for at få kompetencer ude fra til, at kigge på DCU’s governance-dokumenter. Arbejdet skal bidrage til et revideret oplæg til endelig beslutning i repræsentantskabet.

 

Bestyrelsen ser nu frem til, at der over sommeren og efteråret igen kan være cykelløb i hele landet, og i alle discipliner. Selvom der stadig hersker usikkerhed om afholdelse af løbene og indhentning af tilladelser til afvikling, er bestyrelsen meget tilfredse med at distrikterne, disciplinudvalgene og klubberne allerede er nu, er lykkedes at få de mange mesterskaber og andre løb i kalenderen. Der er et stykke vej endnu, men bestyrelsen ser positivt på, at næsten alle discipliner nu tilbyder cykelløb – genåbningen af cykelsporten sker gradvis.

 

Sportslige hilsner

 

Bestyrelsen