På den netop afholdte kongres, der fandt sted på Severin kursuscenter, var der valg til såvel en række udvalgsposter, som til DCU’s bestyrelse. Efter de gennemførte valg, ser bestyrelsen for Danmarks Cykle Union således ud:

Henrik Jess Jensen, Formand
Palle Larsen, Næstformand (genvalgt)
Jens Albagaard, bestyrelsesmedlem
Jakob Knudsen, bestyrelsesmedlem
Hanne Blume, bestyrelsesmedlem (genvalgt)
Mette Wandahl, bestyrelsesmedlem (valgt)
Mai Myrhøj Tolstrup, første suppleant (valgt)
Pelle Clemmensen, anden suppleant (valgt)

Jens Panum Have havde valgt ikke at genopstille, her blev Mette Wandahl valgt. Der var desuden genvalg til næstformand Palle Larsen og bestyrelsesmedlem Hanne Blume. På suppleant posterne var der nyvalg til Mai Myrhøj Tolstrup, der efter stemmeoptælling blev første suppleant til bestyrelsen. Pelle Clemmensen blev genvalgt som suppleant og er således anden suppleant i bestyrelsen.