Danmarks Cykle Unions sportslige regler er gældende fra 1. marts 2023.

De sportslige regler dækker over samtlige discipliner og formålet er:

  • at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i cykelløb
  • at sikre, at bestemmelserne i Danmarks Cykle Union (DCU), Den Internationale Olympiske Komites (IOC), UCI, UEC og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) love og regler overholdes

Du finder DCU's sportslige regler her