UCI har forud for denne sæson besluttet, at rygnumre ikke længere må tildækkes, og dermed har de forbudt brugen af de populære nummerlommer påsyet jerseys og speedsuits (undtaget fra reglen er individuelle tidskørsler og holdtidskørsler).

Disciplinudvalgene inden for landevej og bane, har i samråd med kommissærudvalget og teknisk Kommission valgt at give dispensation fra denne regel i de danske løb, hvor nummerlommer derfor kan benyttes i 2023.

Dispensationen gælder ikke officielle DM-løb samt UCI-løb, der køres i Danmark, hvor UCI’s gældende regelsæt til enhver tid skal overholdes.

Denne dispensation er kun gældende for 2023.

Med venlig hilsen

Baneudvalget, landevejsudvalget, kommissærudvalget og teknisk Kommission