Det er nu muligt at søge økonomisk støtte fra den fælles foreningspulje under DIF & DGI - det er en fantastisk chance for landets cykelklubber, så sørg for at få ansøgningerne af sted hurtigst muligt! 

Foreningenspuljen er forbeholdt klubber, der er organiseret under DIF eller DGI - og det betyder, at alle klubber under Danmarks Cykle Union kan søge om støtte til materialer, faciliteter og initiativer, der kan udvikle klubben og skabe bedre forhold og plads til hverdagens aktiviteter.

Midlerne kan også søges til initiativer, der støtter op om DIF & DGI’s fælles vision Bevæg dig for livet (www.bevaegdigforlivet.dk), som går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Du kan læse mere på DIF's hjemmeside, og informationen nedenfor er en opsummering af følgende dokumenter fra DIF og DGI:

Det praktiske

Der kan søges til støtte et enkelt overordnet formål per ansøgning, og hver klub (det vil sige hvert CFR-nummer) kan kun få godkendt én ansøgning i et kalenderår. Klubber med flere afdelinger - flerstrengede foreninger - har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan som udgangspunkt ikke blive større end 500.000 kroner.

KLUBBER SKAL SØGE STØTTE VIA CentraltForeningsRegister HER

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I ansøgningsplatformen bliver foreninger bedt om at udfylde informationer om:

  • Kontaktperson
  • Ansøgningsbeløb
  • Ansøgningsområde (se spørgsmålet herunder)
  • Projektbeskrivelse (max 2.000 tegn)
  • Afslutningsdato for initiativet/projektet
  • Målsætning (max 300 tegn)
  • Budget udspecificeret med de enkelte udgiftsposter knyttet til initiativet/projektet, som klubben søger støtte til

Som afslutning på ansøgningen udfyldes en tro og love-erklæring om at anvende eventuel støtte som angivet i ansøgningens målsætning og i tråd med tilskudsbetingelserne samt at udvise sparsommelighed og kunne dokumentere udgifterne.

Hvad er ansøgningsområdet?

I ansøgningsplatformen fremgår en række forskelle ansøgningsområder, der afhænger af det beløb, som foreningen ansøger om. For ansøgninger op til og med 25.000 kr. er der f.eks. et ansøgningsområde, der hedder ’Indsatser i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer’.

Ansøger man over 100.000 kr., kan man f.eks. kan vælge ’Indsatser for at få flere beboere i udsatte boligområder med i idrætsforeningen’. Samtlige eksempler på ansøgningsområder kan ses i dokumentet ’Hvad kan der søges til?’ på ansøgningsplatformens forside.

Ansøgningsområderne i ansøgningsplatformen er dog ikke udtømmende for, hvad klubber kan søge om støtte til, og klubberne er velkomne til selv at beskrive et andet ansøgningsområde, hvis ikke initiativet/projektet umiddelbart falder inden for nogle af de nævnte eksempler.

Der er som udgangspunkt tre puljestørrelser

0 – 25.000 kr.
Til foreningernes "grundlæggende" virke med løbende ansøgningsproces - ingen regnskabspligt, men mulighed for stikprøver.

Mulighederne er mange - cykelhjelme, værksted/værktøj, klubture og sociale initiativer, udstyr til begyndere, skilte og andet materiel til løbsafvikling, udvikling og afvikling af events og konkurrencer, kompetenceløft af trænere og ledere, udarbejdelse og trykning af informationsmateriale, digitalisering af administrationen og medlemssystemer og meget andet.

25.000 – 100.000 kr.
Til både grundlæggende drift samt større udviklingsinitiativer med udvalgte målgrupper – fx nytilkomne flygtninge -  med løbende ansøgningsproces og heller ingen regnskabspligt, men mulighed for stikprøver.

100.000 – 500.000 kr.
Til større udviklingsprojekter i foreningen - behandling af ansøgning fire gange årligt med regnskabspligt!

Der kan godt bevilges støtte til initiativer, der løber flere kalenderår frem, men der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der er heller ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.

Der vil blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud i mange forskellige klubber over hele landet, og det er en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de klubber, der har fået tildelt midlerne.

Læs mere i dokumentet "Hvad kan der søges til?" i toppen af artiklen.

For at få udbetalt penge skal klubben have et CVR-nummer og en NemKonto.

Læs her, hvordan klubben får et CVR-nummer og en NemKonto, hvis den ikke allerede har det!