Danmarks Idræts Forbund Etisk komité har nu færdiggjort den undersøgelse, som tog sit udspring i en række forhold, rettet mod bestyrelsesformand Henrik Jess Jensen og bestyrelsesmedlem Bo Belhage.

Etisk Komité har forholdt sig til de forhold de er forelagt, behandlet disse og har nu offentliggjort sin udtalelse.

På baggrund af denne udtalelse har bestyrelsesformand Henrik Jess Jensen i den forbindelse kommenteret på de punkter, der har medført kritiske bemærkninger.

”Jeg er glad for, at der er kommet en præcis og grundig vurdering fra DIF’s Etisk Komité – og jeg tager naturligvis afgørelsen og kritikken af min personlige ageren til efterretning. Jeg er også glad for, at DIF´s etiske komité har bemærket og anerkender, at DCU´s bestyrelse tidligere har behandlet sagerne og på den baggrund har vedtaget nye regler og retningslinjer for arbejde i bestyrelsen, der sikrer, at rammerne for bestyrelsesarbejdet bliver mere præcise i fremtiden.”

Specielt sagen omkring Jesper Worres kontraktudløb har fyldt meget i pressen, og til det siger Henrik Jess Jensen:

”Jeg er naturligvis tilfreds med, at DIF’s Etisk Komité har vurderet, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af forløbet omkring Jesper Worre. Jeg har hele tiden fastholdt, at der ikke var noget at komme efter i den sag, og at alle regler og retningslinjer er blevet overholdt.

Når det er sagt, så har jeg lært af den her sag og jeg vil bestræbe mig på, at være mere åben i min kommunikation fremadrettet.”

Forløbet omkring tildeling af Gran Fondo, har vi alle lært af:

”I forhold til tildelingen af ansøgningsmuligheden for Gran Fondo til Aalborg, så har etisk komité godtgjort, at jeg flere gange under behandlingen erklærede mig inhabil. Det var desværre ikke tilstrækkeligt, og når jeg ser på sagen i dag, så kan jeg godt se, at jeg burde have forladt lokalet for dermed at understrege min inhabilitet.”