Oplæg til nye masterklasser for herrer gældende fra sæson 2021

Efter efterårsmøderne i distrikterne i november 2019, idémødet i januar 2020 og flere direkte henvendelser til udvalgene, kan vi konstatere, at der er stor opbakning til en ny inddeling i masterklasserne. Landevejs- og masterudvalget foreslår derfor, at de nuværende master herreklasser H40 og H50 fra sæson 2021 inddeles efter styrke frem for alder i klasserne Master Herre A, Master Herre B og Master Herre C. Målet med den nye inddeling er at skabe rammerne for bedre, sjovere og mere jævnbyrdige licenscykelløb, så endnu flere licensholdere bliver hyppigere deltagere ved licenscykelløb. Samtidig skal inddelingen sikre fastholdelse af nye masterryttere i licensregi. Inddelingen skal dermed understøtte flere nye initiativer omkring fremtidens cykelløb i de kommende år, der skal styrke landevejssporten og være medvirkende til, at flere masterryttere tegner licens.

De nuværende H60 og H70 klasser bibeholdes i den nuværende form. De to klasser starter altid sammen, men har særskilte præmie- og pointrækker. Inddelingen vil være gældende i alle landevejsløb på nær DM for masterryttere, hvor der køres i aldersklasser ud fra de gældende reglerne for master DM. Herre D-klassen vil som konsekvens af den nye inddeling kun være åben for herreryttere til og med 39 år, således at alle nye ryttere over 40 år starter i en masterklasse, hvor de styrkemæssigt hører hjemme.

Forslag til ny tekst i de sportslige reglers 7. kapitel Landevejsløb

§1 – 1.7 Master Herre A
1.7-1 Klassen er åben for herreryttere, der i kalenderåret fylder 40 år eller mere, herunder oprykkede ryttere fra Master B.

1.7-2 Klassen kræver masterlicens

1.7-3 Oprykning til klasse Herre B kan ske ved indkørte 0 point, og skal ske ved 100 indkørte point.

1.7-4 Ryttere, som ikke opnår mindst 16 point i løbet af en sæson, kan rykke ned i Master Herre B den efterfølgende sæson.

1.7-5 Ved 5 eller færre forhåndstilmeldte ryttere kan klassen starte med Herre B klassen, dog med egen præmie- og pointrække.

1.7-6 Minimumsdistance for éndags linjeløb: 90 km, enkeltstart: 20 km

1.7-7 Maksimumsdistance for éndags linjeløb: 130 km, enkeltstart: 30 km

§1 – 1.8 Master Herre B
1.8-1 Klassen er åben for herreryttere, der i kalenderåret fylder 40 år eller mere, herunder oprykkede ryttere fra Master Herre C.

Ryttere, der i foregående sæson har haft licens i Herre A og Herre B, kan ikke starte Master Herre B.

1.8-2 Klassen kræver masterlicens

1.8-3 Oprykning til klasse Master Herre A kan ske ved indkørte 0 point, og skal ske ved 80 indkørte point.

1.8-4 Ryttere, som ikke opnår mindst 16 point i løbet af en sæson, kan rykke ned i Master Herre C den efterfølgende sæson.

1.8-5 Ved 5 eller færre forhåndstilmeldte ryttere kan klassen starte med Master Herre A, dog med egen præmie- og pointrække.

1.8-6 Minimumsdistance for éndags linjeløb: 80 km, enkeltstart: 20 km

1.8-7 Maksimumsdistance for éndags linjeløb: 120 km, enkeltstart: 30 km

§1 – 1.? Master Herre C
1.?-1 Klassen er åben for herreryttere, der i kalenderåret fylder 40 år eller mere herunder oprykkede ryttere fra Master H60.

Ryttere, der i foregående sæson har haft licens i Herre A eller Herre B, kan ikke starte i Master Herre C.

1.?-2 Klassen kræver masterlicens

1.?-3 Oprykning til klasse Master Herre B kan ske ved indkørte 0 point, og skal ske ved 80 indkørte point.

1.?-4 Ved 5 eller færre forhåndstilmeldte ryttere kan klassen starte med Master Herre B, dog med egen præmie- og pointrække.

1.?-5 Minimumsdistance for éndags linjeløb: 70 km, enkeltstart: 20 km

1.?-6 Maksimumsdistance for éndags linjeløb: 110 km, enkeltstart: 30 km

 

Indplacering i Master A, B eller C til sæson 2021
For ryttere i aldersgruppen 40-59 vil den nye masterinddeling betyde, at alle som udgangspunkt skal tilmeldes en ny klasse i 2021, Master Herre A, B eller C medmindre rytteren i 2020 har konkurreret i Herre A elle B og ønsker at fortsætte med det. Herre masterryttere, der i 2021 er mellem 60 og 69 år, kan frit vælge, om de vil søge licens i Master Herre A, Master Herre B, Master Herre C eller Master H60. Herre masterryttere, der i 2021 er 70 år og ældre, kan frit vælge, om de vil søge licens i Master Herre A, Master Herre B, Master Herre C eller Master H70. Landevejs- og masterudvalget kan vælge at lave ekstraordinære ”skal” oprykningsgrænser fra Master Herre B til Master Herre A og fra Master Herre C til Master Herre B i de første par måneder af 2021 sæsonen, så klasserne bliver styrkemæssige harmoniske. Dette vil blive meldt ud inden sæsonstart.

Hvilken klasse skal jeg vælge?
Nedenfor er anført anbefalinger til hvilken klasse, der bør tilmeldes, med henblik på at opdele rytterne efter styrke.

Master Herre A
Du bør tilmelde dig til Master Herre A, hvis du inden for de seneste år har konkurreret i Herre A eller Herre B og ikke ønsker at starte i en af de to klasser fra sæsonstart. Det vil fortsat være muligt at rykke op fra Master Herre A til Herre B og videre til Herre A. Har du de seneste år kørt H40, og jævnligt kørt med om pointplaceringerne (top 15), bør du tilmelde dig Master Herre A. Har du de seneste år kørt H50, og jævnligt kørt med om topplaceringerne (top 5), bør du tilmelde dig Master Herre A.

Master Herre B
Du bør tilmelde dig Master Herre B, hvis du inden for de seneste år har kørt H40, og har opnået enkelte pointgivende placeringer (top 15). Har du de seneste år kørt H50, og jævnligt kørt med om point bør du tilmelde dig Master Herre B. Har du kørt D inden for de sidste par år, og er oprykket på point bør du tilmelde dig Master Herre B.

Master Herre C
Du bør tilmelde dig Master Herre C, hvis du inden for de seneste år har kørt H40, men kun har deltaget ved få licenscykelløb, uden at have opnået point. Har du de seneste år kørt H50, men ikke kørt med om pointplaceringer bør du tilmelde dig Master Herre C. Har du de seneste år kørt D uden at være rykket op bør du tilmelde dig Master Herre C.

Helt nye ryttere bør tilmelde sig Master Herre C.