Lørdag den 30. september fylder tidligere vinterbanedirektør Karl-Jan Heinsvig 75 år.

Efter en kort aktiv karriere gik Heinsvig ind i lederarbejdet - først i den for længst hedengangne CK 1960 derefter i Amager Cykle Ring - og han var i en årrække en af sportens mest markante ildsjæle. Han blev formand for Amager CR og var en overgang sekretær for Danmarks Cykle Union og redaktør af bladet Cykle Sport.

Ambitionerne var dog større, og sammen med en kreds af initiativrige og forretningsmindede venner var han primus motor for ”Amager-holdet”, der til alles overraskelse i vinteren 1975-76 fik en ny vinterbane op at stå i Forum efter næsten 14 års pause. Imod alle odds og al skepsis holdt projektet helt frem til 1999. I en periode på en halv snes år stod Heinsvigs firma, Københavns Vinterbane A/S, også for driften af selve hallen Forum med udstillinger og shows. 

Også uden for Forum var Heinsvig og Københavns Vinterbane aktive og arrangerede en række professionelle gadeløb både i København og i resten af landet, og i 1985 skabtes med Heinsvig som initiativtager etapeløbet Bikubens Danmark Rundt - forløberen for det, der i dag hedder Post Danmark Rundt.

Med afslutningen på Forum-epoken i 1999 sluttede Heinsvig sit aktive engagement i cykelsporten, men han følger stadig sin elskede sport med stor interesse, og når der er 6-dagesløb i Ballerup, er han på plads i logen på opløbssiden.

Der afholdes reception søndag den 1. oktober kl. 13–16 i Havnepakhuset på Dragør Havn, Gl. Havn 14.