Søndag blev Danmarks Cykle Unions årlige kongres afholdt på Scandic i Kolding, hvor der både blev valgt nye bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd og føjet væsentlige ændringer til DCU’s love. 

DCU’s kongres 2018 blev afviklet i en konstruktiv og optimistisk ånd, og samtlige forslag til ændringer blev enstemmigt vedtaget.

Centralt på kongressen var forslaget om ændringer af DCU’s love, der blandt andet medfører oprettelsen af et landevejsudvalg, et breddeudvalg og en ny proces for udvalgssammensætning. Ændringerne er første skridt i moderniseringen af den politiske og administrative del af DCU, og der var fuld opbakning til de nye tiltag.

Det positive regnskab med et overskud på 1.265.000 kroner inklusive bidraget fra Genopretningsfonden blev godkendt, og DCU-formand Henrik Jess Jensen fastslog, at der i løbet af 2017 er kommet styr på økonomien og skabt et fundament for udvikling af DCU som organisation og cykelsporten i Danmark. Både formanden og elite- og administrationschef Jens-Erik Majlund understregede, at det er medlemmer, klubber, teams, frivillige og i særdeleshed landets mange licensryttere, der i fællesskab har sørget for DCU’s genopretning.

Det var også et enigt repræsentantskab, der valgte to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter. Palle Larsen og Jens Panum Have indtræder i bestyrelsen, mens Hanne Blume og Joachim Parbo blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Der blev desuden valgt en række udvalgsformænd: 

Landevejsudvalget: Lotte Schmidt
Cyklecrossudvalget: Henrik Millennium
MTB-udvalget: Uffe Degn
BMX-udvalget: Thomas Christensen
Trial-udvalget: Stina Christensen
Pige- og Kvindeudvalget: Solveig Uhre
B&U-udvalget: Klaus Falk Paarup
Masterudvalget: Svend Erik Hansen

Kongresreferatet vil blive offentliggjort her på siden, så snart det foreligger.

SE KONGRESBOG OG ÅRSREGNSKAB HER