2018 blev et rigtig godt år for Danmarks Cykle Union, og på årets kongres, der blev afholdt i dag i Sorø, kunne deltagerne se tilbage på både sportslige og økonomiske stærke resultater - men fokus blev også rettet også mod fremtiden, hvor løbsudfordringer skal løses og den stabile og positive udvikling sikres.

Samtlige kandidater til bestyrelse og udvalg og samtlige lovforslag på årets kongres blev vedtaget enstemmigt, og dermed var det et samlet DCU, der kunne præsentere det hold, der skal løfte de mange opgaver i dansk cykelsport de kommende år - for selvom 2018 blev et forrygende år med et overskud på 1,26 millioner kroner, afvikling af al gæld og et hav af internationale topresultater, er der fortsat udfordringer for sporten i Danmark, der kalder på hårdt arbejde, fælles indsats og ydmyghed. 

I bestyrelsen blev formand Henrik Jess Jensen genvalgt for to år, og det samme blev bestyrelsesmedlemmerne Bo Belhage og Jakob Knudsen, ligesom der var genvalg til bestyrelsessuppleanterne Hanne Blume og Joachim Parbo – begge for et år.

I Ordensudvalget, Baneudvalget og Pige- & Kvindeudvalget blev formændene Niels Fredborg, Dan Frost og Solveig Uhre også genvalgt for to år, mens Peter Thiedemann blev ny formand for Cyklecrossudvalget og Silje Rubæk ny formand for BMX-udvalget. Keld Schousbøl blev ny formand for Breddeudvalget i en etårig periode, og det samme blev Henrik Zachariasen i Masterudvalget.

Henrik Jess Jensen overrakte blomster og takkede de afgående udvalgsformænd for deres store indsats – og så takkede han alle medlemmer, klubber, teams, frivillige og trænere i Danmarks Cykle Union for at have været med til at bringe organisationen tilbage i lyset:

”Tak til alle jer, der kontinuerligt bidrager til at udvikle og drive dansk cykelsport. Tak for at have stået sammen om at løfte Danmarks Cykle Union ud af en svær situation. Og tak for jeres utrættelige indsats, der får hjulene til at rulle i bogstaveligste forstand. I kan og skal være stolte af alt det, der bliver opnået. I har ikke kun skabt grundlaget for de store sportslige resultater, men også for alle de positive oplevelser, som vi har sammen på cyklen året rundt. Tak for det,” sagde Henrik Jess Jensen.

Kongresreferatet vil være tilgængeligt på cyklingdanmark.dk i nærmeste fremtid.

Kongresbog, dagsorden og årsrapport findes her.