Der er ikke indført nye restriktioner for idrætsforeninger, og alle aktiviteter kan fortsat afvikles. I områder med høj smitte er Kulturministeriet kommet med en række anbefalinger.

Generelt er der ingen restriktioner for idrætsforeninger, og DGI og DIF opfordrer idrætsforeninger til fortsat at holde gang i alle aktiviteter.   
Foreningsaktiviteter, stævner, kampe mv. kan fortsat gennemføres med fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, også i kommuner og sogne med høj smitte.

Alle idrætsforeninger opfordres til at have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag generelt, dvs. håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer. Anbefalinger til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte

Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børn- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte. Dem opfordrer vi alle berørte foreninger til at følge:


Klæd om hjemmefra
I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.

Hold afstand
Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Opdel aktiviteterne i mindre grupper
Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

Se HER, om din kommune skal følge de generelle råd og regler eller anbefalingerne om smitteforebyggelse

Krav om coronapas ved idrætsarrangementer
Fra mandag den 29. november ændres grænsen for, hvornår der skal vises coronapas ved større idrætsarrangementer.
Fremover skal der vises coronapas ved større idrætsbegivenheder med hhv. flere end 100 (tidl. 200) betalende tilskuere (=antal udstedte billetter) indendørs eller flere end 1.000 (tidl. 2.000) betalende tilskuere udendørs.

10 spørgsmål og svar om coronapas ved idrætsarrangementer
Hvornår skal der vises coronapas i idrætten? Hvem har ansvaret, og hvordan skal det finde sted? Er udøvere, trænere mv. også omfattet af kravet om coronapas?
Få svar på 10 spørgsmål om coronapasset her.

Fra mandag den 29. november ændres grænsen for, hvornår der skal vises coronapas ved større idrætsarrangementer. Fremover skal der vises coronapas ved større idrætsbegivenheder med hhv. flere end 100 (tidl. 200) betalende tilskuere (=antal udstedte billetter) indendørs eller flere end 1.000 (tidl. 2.000) betalende tilskuere udendørs

Vi har samlet 10 spørgsmål og svar om, hvad genindførslen af coronapasset betyder for idrætten.

1)
Hvor længe gælder en negativ kvik- eller PCR-test som gyldigt coronapas?
Fra mandag den 29. november er en negativ PCR-test gyldig i 72 timer, mens en lyntest skal gælde 48 timer.

2)
Hvornår stilles der krav om coronapas i idrætten?
Kravet om coronapas træder i kraft, når der er flere end 100 betalende tilskuere indendørs eller flere end 1.000 betalende tilskuere udendørs på samme tid.

3)
Hvad menes der med betalende tilskuere?
Betalende tilskuere er defineret som det antal billetter, der er udstedt til det pågældende arrangement. Det betyder altså, at billetter, der har været gratis, tæller med i det samlede antal tilskuere.

4)
Er der aldersgrænse for, hvornår tilskuere er omfattet af kravet om coronapas?
Kravet om coronapas gælder tilskuere fra 15 år og op. 

5)
Hvem har ansvaret for at kontrollere coronapas?
Ansvaret for at kontrollere coronapas ligger hos den ansvarlige arrangør. Personer, der ikke kan fremvise et coronapas, kan bortvises. Både arrangøren og personer, der ikke forlader lokaler eller lokaliteter efter at være blevet bortvist, kan blive straffet. 

6)
Er der regler for, hvordan coronapas skal kontrolleres?
Ja, coronapasset skal kontrolleres ved indgangen eller umiddelbart derefter. Det skal sikres, at alle tilskuere på 15 år og derover kan fremvise coronapas. 

7)
Er der krav om coronapas for idrætsudøvere/deltagere ved idrætsarrangementer?
Nej, kravet omfatter alene tilskuere. 

8)
Er der krav om coronapas for trænere, dommere og frivillige?
Nej, kravet omfatter alene tilskuere. 

9)
Er der krav om coronapas for forældre ved fx børnestævner?
Nej, kravet gælder som udgangspunkt ikke forældre eller deltagere ved fx børneidrætsstævner Hvis tilstedeværelsen af forældre er begrundet i, at der er udbudt 100 billetter indendørs eller 1.000 billetter udendørs, og forældrene derfor vil være at betragte som tilskuere, gælder der krav om coronapas. 

10)
Der er krav om coronapas i svømmehaller – gælder det også foreningsidræt?
Nej, kravet om coronapas gælder ikke udøvere, trænere mv. i foreningsidrætten. 


Har du spørgsmål?
Vi opfordrer jer til at søge supplerende viden på coronasmitte.dk, hos Styrelsen for Patient sikkerhed og på Kulturministeriets hjemmeside, hvis I har spørgsmål, som ikke besvares af ovenstående.