Tingene omkring COVID-19 situationen udvikler sig løbende og heldigvis i den positive retning. Fra den 8. juni 2020 er det tilladt at forsamles op til 50 personer, og det forventes, at dette løbende vil hæves yderligere, hvis kampen mod virus fortsat giver de gode resultater, som vi ser i øjeblikket.

Forsamlingsloftet på 50 personer giver stadig en række begrænsninger.  Danmarks Idrætsforbund (DIF) har tolket på reglerne og været i dialog med myndighederne for at få reglerne til at give mening for idrætten generelt - og ikke mindst for den enkelte idrætsgren. Det er ikke en nem opgave, men vi har været i tæt dialog med DIF og fået tilføjet flere elementer, som gør det muligt, at afholde nogle former for cykelløb på tværs af disciplinerne i løbet af den nærmeste fremtid.

DIF fortolker myndighedernes nye retningslinjer sådan, at vi med politiets tilladelse kan køre konkurrencer med op til 50 personer forsamlet ad gangen. Det betyder, at ved start og mål kan alle forældre, officials m.fl. ikke være til stede, før feltet er kørt ud på ruten, eller rytterne er kørt væk fra målområdet efter løbets afslutning.

Der må gerne sendes flere felter afsted på samme rute på samme tid, så længe der er tydelig opdeling mellem felterne (eks. 15 min. mellem hvert felt der starter, således det ikke er muligt, at de to felter smelter sammen undervejs). Det skal dog være tydeligt i tilmeldingssystemet, at der er tale om forskellige klasser.

Officials tæller kun med i det omfang, at de er direkte involveret i gruppen (feltet). Hvis der eksempelvis kører en bil foran feltet, så tæller personen i bilen med i det samlede antal på 50 personer. Det samlede antal flagposter/officials tæller ikke med, men den flagpost/official, som feltet passerer tæller med, i det øjeblik de passeres, fordi de på pågældende tidspunkt er en del af arrangementet.

Der vil med garanti opstå situationer, hvor reglerne skal fortolkes, og der vil opstå usikkerhed om, hvordan det håndteres.  Men hovedbudskabet er at:

Der ikke må er forsamles mere end 50 personer ad gangen det samme sted på noget tidspunkt. 

Et andet positivt budskab er, at det nu stille og roligt bliver muligt at arrangere cykelløb til glæde for alle klubber og medlemmer.

Det betyder, at hvis der er klubber derude, som ønsker at afprøve de nye retningslinjer og vil arrangere løb enten alene eller i fællesskab, skal I kontakte vores to distriktsformænd, som vil hjælpe med at koordinere nærmere.