I den forgangne weekend, blev der afholdt udvalgsseminar og efterfølgende bestyrelsesmøde i DCU. Bestyrelsen var trukket i arbejdstøjet, og i en meget konstruktiv tone, havde alle fokus på udviklingen af cykelsporten i Danmark.

Der var mange emner på dagsordenen, her er de nogle af de vigtigste nedslag fra mødet:

DCU’s udvalg har, på trods af covid-19 og de udfordringer pandemien medfører, arbejdet målrettet med at styrke flere vigtige indsatsområder. Især har udvalgene fokus på rekruttering- og fastholdelse af børn og unge. DCU’s bestyrelse gav i den forbindelse udvalgene en stor tak for deres arbejde, der bærer præg af høj kvalitet og med en rigtig god tværgående dialog mellem de forskellige udvalg.

Sikkerheden er et højt prioriteret fokusområde for fremtiden og bestyrelsen vil drøfte sikkerhed som et af de første og faste punkter på hvert bestyrelsesmøde. Samtidig vil der i det nye år, blive igangsat konkrete tiltag, som skal medvirke til at højne sikkerheden ved cykelløb.

Strategiarbejdet med DIF, er nu også blevet opgraderet omkring arbejdet med børn og unge. Bestyrelsen besluttede derfor at indstille til DIF, at strategi sporene fra 2022 skal indeholde sikkerhed, rekruttering- og fastholdelse af børn og unge, e-cykling og den fortsatte udvikling af den politiske struktur i DCU.

 

Bestyrelsen, Danmark Cykle Union