Mandag den 8. februar blev der afholdt bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union.

Da vi jo alle stadig er underlagt forsamlingspåbud, blev mødet afholdt over teams.
På dagsordenen var en række spændende punkter. I denne opsummering har vi medtaget nogle af de væsentlige punkter fra mødet.

Sikkerhed ved cykelløb
Bestyrelsen har højt fokus på sikkerhed ved danske cykelløb. Dette er også et punkt der har højt fokus i UCI. Der nedsættes nu en arbejdsgruppe som påbegynder arbejdet med at sikre fokus på dette vigtige emne. Fra DCU’s administration er der udpeget 3 medarbejdere til gruppen og distrikterne melder ligeledes tilbage med deltagere, hvorefter arbejdsgruppen trækker i arbejdstøjet med henblik på blandt andet at udforme en sikkerhedsmanual og arbejde med kvalificering og erfaringsudveksling mellem løbsarrangører.
I forhold til UCI´s nye sikkerhedstiltag gennemgår Teknisk Kommission disse med henblik på at implementerer disse i DCU’s Sportslige regler.

Kommunikationsstrategi
DCU skal have en ny kommunikationsstrategi med tilhørende kommunikationsplan. Bestyrelsen blev præsenteret for de første tanker omkring tilblivelsen af denne og DCU’s nye kommunikationschef vil de kommende måneder arbejde videre med at skabe en strategi og plan, herunder for de sociale medier.

Strategispor politisk/administrativt niveau
I forbindelse med vedtagelsen af 4 strategiske spor i perioden 2017-2021 i samarbejdet med DIF, er der beskrevet et spor omhandlende udvikling af de politiske og organisatoriske niveauer i DCU. Der blev nedsat et tværgående udvalg i sensommeren 2020. Udvalget har afholdt fire møder hen over efteråret og vinteren. Bestyrelsen blev præsenteret for de forskellige emner, udvalget har arbejdet med.

For eksempel udvalgsstrukturen, opgaver i bestyrelse, repræsentantskab, udvalg, distrikter og administration samt licensstruktur. Bestyrelsen retter en tak til de frivillige i udvalget der har brugt aftener og weekender på at skabe grundlaget for hvor DCU er på vej hen – politisk og administrativt. I de kommende årsmøder i de to distrikter præsenteres udvalget tanker og ideer til drøftelse blandt alle klubber.

Good Governance i DCU
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med anbefalinger til bestyrelse og administration under overskriften Good Governance i DCU. Bestyrelsen blev præsenteret for udkomme af arbejdsgruppens første møde. I alt er der planlagt 2 møder i gruppen. Gruppen der udover 2 bestyrelsesmedlemmer også tæller deltagere fra DIF, Team Danmark samt 2 eksterne sponsorer. Formålet er at sikre en ajourføring af DCU’s Governance grundlag.

Ændring af sportslige regler
Der har været gennemført en række opdateringer i forhold til sportslige regler. Bestyrelsen gennemgik rettelser og godkendte disse. Efterfølgende vil de væsentlige ændringer blive kommunikeret særskilt. Et særligt fokus var der på forslaget til de nye inddelinger i masterklasserne, der jo er gennemarbejdede efter høringsproces i distrikterne. Bestyrelsen valgte af følge indstillingen fra Landevejsudvalget og Masterudvalget. Efter en periode vil forslaget blive evalueret.

Økonomi
Bestyrelsen fik fremlagt de foreløbige estimater for regnskab 2020. På trods af en svær tid, med lavt aktivitetsniveau, lykkes DCU, med bistand og godt samarbejde fra DIF og Team Danmark at ende regnskabsåret 2020 med et mindre overskud. Og samtidig tilføre midler fra Genopretningsfonden til egenkapitalen.

Bestyrelsen, Danmarks Cykle Union