OnTrails ambitiøse målsætning om at kortlægge 100 mountainbike-spor over hele landet er indfriet før tid, og nu er målet at nå det dobbelte. Interessen har simpelthen været over al forventning, fortæller Nordea-fonden, Danmarks Cykle Union, DGI og Naturstyrelsen, der står bag projektet.

De danske mountainbike-spor er populære, og OnTrail har siden oktober 2017 arbejdet for at få skiltning og udfordringer til at hænge sammen på sporene – helt som man kender det fra skisport.

Målsætningen, da projektet blev indledt med støtte fra Nordea-fonden, var at kortlægge og graduere 100 danske spor, men projektet er blevet så overvældende en succes, at det nu er blevet forlænget et halvt år til 1. oktober 2020 – og samtidig er målsætningen opjusteret til 200 officielle spor, der skal give gode og sikre oplevelser for alle: 

"Vi har erfaret, at der findes flere mountainbike-spor i Danmark, end vi først antog. Og at hele interessen, både blandt frivillige og i kommunerne, for at bygge spor har været stigende," fortæller Thomas Larsen Schmidt, formand for styregruppen i OnTrail.

De 10,7 mio. kr. fra Nordea-fonden er blandt andet brugt til nye pæle og piktogrammer ude på sporene, men også rådgivning og vejledning i forhold til anlæggelse og udvikling af sporene er meget efterspurgt – og så sker det hele med både naturoplevelser og naturbeskyttelse for øje:

"Mange kommuner er simpelthen ved at få øjnene op for denne facilitet, som kan benyttes bredt af mange til sport, motion og oplevelser i naturen, og projektet sigter netop mod at gøre det mere attraktivt og tilgængeligt at nyde naturen. Og så skaber det nye frivillige fællesskaber, som mødes i skoven for at bygge gode oplevelser og bæredygtige spor," understreger Thomas Larsen Schmidt

Erfaringerne i projektet har gjort, at der kunne budgetteres anderledes, og det har givet mulighed for at få mange flere spor med. Behovet for pæle og piktogrammer har af samme grund været højere end forventet, men til gengæld har omkostningerne til omlægning ligget under det budgetterede, forklarer Danmarks Cykle Unions projektleder i OnTrail, Christoffer Riis Svendsen, der glæder sig over udvidelsen af projektet:

"Nu kan vi koncentrere os 100 procent om at nå vores nye mål. Det er en kæmpe fornøjelse at komme ud til de mange entusiastiske frivillige og få at vide, at dette projekt gør en stor forskel. Sporbyggerne føler sig set og anerkendt, hvilket er fortjent, og så hjælper projektet dem med at få økonomien til skiltning til at hænge sammen, siger Christoffer Riis Svendsen.

I Nordea-fonden er direktør Henrik Lehmann Andersen også glad for, at projektet er blevet så stor en succes: 

"Stadigt flere springer op på deres mountainbike og søger ud i det fri, og derfor er vi glade for, at endnu flere børn og voksne nu får sikre og lettilgængelige spor rundt om i de danske skove, siger Henrik Lehmann Andersen," direktør i Nordea-fonden, der støtter gode liv og har bidraget med 10,7 mio. kroner til initiativet.

Læs mere om projektet på www.OnTrail.dk