DCU Ordensudvalget har den 15. april 2019 truffet afgørelse i behandlingen af appel over DCU’s bestyrelses afgørelse af 18. december 2018 vedr. Luca Taj.

Afgørelsen kan læses her.