På vegne af DCU’s bestyrelse og direktør Martin Elleberg Petersen udsender vi hermed det fra Bo Belhage fremsendte dementi, vedrørende hans udtalelser om besvigelse i DCU’s regnskab. Det er med Bo Belhages godkendelse, at dette udsendes.

Skriftligt dementi: 

Ernst & Young har som DCU’s revisionsfirma to gange gennemgået DCU’s regnskab og ikke fundet anledning til bemærkninger omkring svig ej heller at der skulle være fordækte dispositioner.
Grunden til at Ernst & Young har gennemgået regnskabet to gange, var Bo Belhages beskyldninger om eventuel svig og tilsløringer i regnskabet.
Dette er på ingen måde fundet godtgjort og derfor har DCU’s bestyrelse bedt Bo Belhage om at give et skriftligt dementi og undskyldning for at have anklaget bestyrelsen og administrationen for at begå svig og væsentlige tilsløringer i regnskabet for 2020. Hvis dette ikke blev givet, ville DCU’s bestyrelse indlede en injuriesag mod Bo Belhage.
Det er derfor glædeligt at vi har modtaget et skriftligt dementi fra Bo Belhage hvor han skriver:

”Efter jeg har fået indsigt i de bag DCU’s regnskab liggende bilag, har jeg ikke noget belæg for at mene, at der er foregået svig eller fordækte dispositioner. Selv om mine udtalelser var foranlediget af, at jeg ikke som bestyrelsesmedlem i DCU kunne få adgang til bilagene, skal jeg beklage, at mine udtalelser om mistanke om svig har kunne forstås således, at der rent faktisk var foregået svig”.

På baggrund af Bo Belhages dementi og beklagelse, går DCU’s bestyrelse ikke videre i sagen omkring injurier og betragter sagen som afsluttet.