I 2018 søsatte Danmarks Cykle Union et nyt talentudviklings-program for BMX, og initiativet bliver nu yderligere styrket af en bevilling fra fra DIF og Team Danmark, som via et olympisk partnerskab med KIRKBI har mulighed for at støtte eksempelvis talentarbejdet i de olympiske forbund.

Den nye bevilling betyder en udvidelse af kraftcentertræningen, træningslejre for talentgruppen samt støtte til træneruddannelserne på alle niveauer. Samtidig bliver opgaverne for Klaus Bøgh Andresen og Niklas Laustsen ændret og ansvaret øget, og de vil fremover varetage rollerne som henholdsvis BMX-landstræner og BMX-ungdomslandstræner.

Elitechef Morten Bennekou er glad for at hæve ambitionerne for BMX-programmet yderligere og ser det som en naturlig del af det samlede talentudviklingsarbejde i dansk cykelsport:

"Jeg er rigtig glad for, at vi fra 2019 kan opgradere vores satsning på BMX-sporten – både hvad angår talentarbejdet og i forhold til eliten, som skal lave de bedst mulige resultater på kort sigt. I Danmarks Cykle Union har vi arbejdet intenst med talentudvikling i de andre discipliner i en længere årrække, og vi tror på, at vi med erfaringer fra det arbejde også kan give BMX-sporten et løft mod højere niveauer i de kommende år," siger Bennekou.

Han ser det øgede fokus på kraftcentertræningerne som en central parameter i hele udviklingen af sporten:

"I forhold til den øgede satsning på kraftcentertræning ser vi det som et meget vigtigt skridt i den rigtige retning, da vi dermed vil have mulighed for at højne kvaliteten i træningen for både de unge talenter og de hjemlige eliteryttere."

For den nyudnævnte BMX-landstræner, Klaus Bøgh Andresen, er der tale om en ændring, som bringer Danmark et stor skridt nærmere større BMX-nationers talentarbejde:

”Det er helt fantastisk for talentudviklingen i dansk BMX. Det giver os mulighed for at opbygge en stærkere struktur, hvor der både bliver mere fokus på de allerbedste og et udvidet program, så flere kan få gavn af træningstilbuddene,” fastslår Klaus Bøgh Andresen.

Også ungdomslandstræner Niklas Laustsen glæder sig over muligheden for at løfte talentudviklingen i dansk BMX, og ligesom Klaus Bøgh Andresen ser han det som en forudsætning for at skabe BMX-ryttere på internationalt niveau i fremtiden:

”Talentudvikling vil altid være et langt sejt træk, og der er stadig meget arbejde foran os, men med den nye støtte begynder vi at nærme os vores udenlandske konkurrenters talentudvikling. Og det er altafgørende for, at vi i fremtiden kan blive ved med at være konkurrencedygtige internationalt,” understreger Niklas Laustsen. 

Arbejdet med den nye struktur er allerede i fuld gang, og de nye tiltag vil blive offentliggjort i nærmeste fremtid.