Brænder du for cykelsporten og vil du være med til at organisere cykelmotionister?

Danmarks Cykle Union søger en udviklingskonsulent til at være med til at indfri målsætningerne for Bevæg dig for livet – Cykling, som er et samarbejde mellem DIF, DGI og DCU.

Det overordnede formål med Bevæg dig for livet - Cykling er at få endnu flere til at vælge cykling som motionsform samt at etablere flere cykelklubber og få flere medlemmer i klubberne. Heri ligger også et mål om at skabe mere værdi for vores mange nuværende klubber og medlemmer i DCU og DGI.

Ansættelsesmæssigt kommer du til at referere til DCU’s administrationschef, og opgavemæssigt refererer du til programlederen. Arbejdsopgaverne i regi af Bevæg dig for livet – Cykling er i samarbejde med medarbejdere på både landsplan som i DGI’s 13 landsdelsforeninger at medvirke til at løse opgaverne inden for de fire hovedoverskrifter:

  • At stifte flere klubber/foreninger/cykelafdelinger
  • At klubberne/foreningerne skaber mulighed for medlemstilgang
  • At der fokuseres målrettet mod indsigt i forhold til selvorganiserede netværk
  • At der fokuseres på udbredelse af større viden hos den selvorganiserede motionist

Stillingen kræver en høj grad af fleksibilitet. En væsentlig del af arbejdsopgaverne foregår ude i klubberne.

Der må forventes en væsentlig rejseaktivitet i hele landet. Det er vigtigt at kunne arbejde selvstændigt og have modet og evnerne til at gå forrest. Du kommer til at have et tæt samarbejde med ansatte og frivillige i DCU og i DGI.

Nøgleord for den vi søger:

  • Du kender forenings- og cykelmiljøet - og dem, du ikke kender, kan du let skabe relationer til
  • Du værdsætter samarbejdet med frivillige
  • Du har veldokumenterede proceskonsulent-kompetencer
  • Du er selvkørende og beslutningsdygtig
  • Du er loyal over for både proces og projekt
  • Du er åben, udadvendt og kommunikerende (også skriftligt)

Danmarks Cykle Union er midt i en stor udviklingsproces både sportsligt og organisatorisk. Sportsligt er vi blandt de bedste i verden, og organisatorisk er vi ved at tilrette vores organisation til vores nye 4-årige strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund med fokus på rekrutterings- og breddeaktiviteter.

Løn forhandles individuelt. Arbejdssted er hos Danmarks Cykle Union i Brøndby. Vi tilbyder en høj grad af fleksibilitet og frihed til at planlægge din hverdag. Vi glæder os til at modtage din ansøgning på mail til job@dcu-cykling.dk senest den 22. december 2017.

Samtaler vil foregå 28. december. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med stillingen rettes til administrations- og elitechef Jens-Erik Majlund, jem@dcu-cykling.dk eller tlf. 21 45 58 29.


Om Danmarks Cykle Union og Bevæg dig for livet - Cykling

Bevæg dig for livet - Cykling sætter fokus på cykelmotionisten - mand eller kvinde, ny eller øvet - og hjælper udøvere til at køre de første kilometer.

Vi hjælper frivillige til at gøre en forskel i den lokale klub eller forening. Ønsket er at udbrede passionen for cykling, så endnu flere kan opleve glæden ved at være en del af cykelsporten, cykelmiljøet og klub- og foreningslivet. Og det vil vi gøre sammen med foreninger og udøvere. Læs mere om Bevæg dig for livet – Cykling på:

www.bevaegdigforlivet.dk/idraet-og-motion/cykling .

Du er også velkommen til at kontakte programleder Ulrich Gorm Albrechtsen på tlf. 29 40 02 02.

Danmarks Cykle Union (DCU) er en interesseorganisation for alle der, bruger cyklen til konkurrence-, trænings- og motion.

DCU består af flere end 33.000 medlemmer og mere end 320 klubber over hele landet. Klubberne spænder vidt - fra motionsklubber med fokus på hygge og sjov til eliteklubber med ryttere på absolut topniveau.

Danmarks Cykle Union er medlem af Danmarks Idrætsforbund og er Team Danmark Verdensklasseforbund. Læs mere om DCU på: www.cyklingdanmark.dk