Formand
Ulf Jensen
Tlf.: 40 46 92 68
Arb.: 29 68 22 58
E-mail: ulfhjensen@gmail.com


Medlem, landevej
Ole Olsen
Tlf.: 53 36 24 12
E-mail:  herluftrolles@slet-dette.gmail.com


Medlem, bane
Hans-Chr. Lykkegaard,
Tlf.: 40 11 25 12
E-mail: hcl@hclykkegaard.com


Medlem, BMX
Brian Schmidt
Tlf.: 23 28 13 40
E-mail: brian.schmidt@slet-dette.danskbmx.dk

 

 

Formand
Henning Knudsen
Tlf.: 25 31 71 90
E-mail: henninghknudsen@slet-dette.gmail.com 


Medlemmer

Willy Frederiksen
Tlf.: 23 40 62 10
E-mail: wf@esenet.dk 

Jan Kreutzfeldt
Tlf. 40 54 25 42
E-mail: jan.kryds@slet-dette.gmail.com

 

 

Formand
Dan Frost
Tlf.: 40 14 31 91
E-mail: dan.frost@slet-dette.wanadoo.fr 


Medlemmer

Kenneth Røpke
Tlf.: 40 94 11 29
E-mail: kr@slet-dette.a-fys.dk  

Ove Nørgaard
Tlf.: 66 14 75 66 / 40 19 19 16
E-mail: on201@slet-dette.hotmail.com
 
Johannes Ollerup Sall
Tlf.: 30 62 12 48.
E-mail: baneudvalg@slet-dette.ckaarhus.dk 

René Dupont
E-mail: rene@mobri.dk

Claus Rasmussen
E-mail: clausr@stofanet.dk 

Ole Kjeldsen
E-mail: olekjeldsen@mail.tele.dk

Michael Berling
E-mail: michaelberling@hotmail.com

 

 

Udvalgets fælles e-mail: bmxudvalg@slet-dette.danskbmx.dk 


Formand
Hans Storm
E-mail: hans.storm@slet-dette.danskbmx.dk 
Tlf.: 53 68 07 67


Medlemmer

Per Poulsen
E-mail: Per.poulsen@danskbmx.dk
Tlf.: 20 97 85 70


Silje Juel Rubæk
E-mail: Silje@danskbmx.dk
Tlf.: 26 70 43 83

Formand
Henrik Sørensen
Masten 24
3070 Snekkersten
Tlf. 26 14 64 14
E-mail: henriksor1sen@gmail.com


Medlemmer
Alan Lange
Tlf. 59 16 12 13, mobil 20 33 28 21
E-mail: alanlange1951@slet-dette.gmail.com


Annette Berg
Mobil 29 78 32 37 
E-mail: cykelstjerne@hotmail.com


Rasmus Sloth
Mobil 20 18 61 43
E-mail: rasmussloth@hotmail.com


Anders Bro Bystrup
Mobil 27 53 80 25
E-mail: andersbystrup@gmail.com


Konsulent
Henrik Djernis
Lynggårdsstien 4
4400 Kalundborg
Mobil 20 16 15 66
E-mail: info4400@fribikeshop.dk

Formand
Henrik Fenneberg
Tlf.: 29 91 11 39
Mommarkvej49@gmail.com


Medlemmer

Kim Skivild
kimskivild@yahoo.dk


Kristian Lilliendal
Kristian.lilliendal@gmail.com 

Formand
Erik Steen Jørgensen
Tlf: 44 65 62 22 / Mobil: 40 45 24 96
E-mail: erik.jor@slet-dette.sport.dk


Medlemmer

Svend E. Hansen
Tlf.: 20 82 50 63
E-mail: svendesport@slet-dette.gmail.com

Henrik Zachariasen 
Tlf: 20 42 90 70
E-mail: zach@slet-dette.zach.nu

Formand
Thomas Larsen Schmidt
Mobil: 30 25 97 57
E-Mail: tholarsch@slet-dette.gmail.com  


Medlemmer
Sune Wildau Rørbæk
E-Mail: ryccmtb@slet-dette.gmail.com
 

Christian Kunsemüller
E-Mail: chr.kunse@gmail.com 

Formand
Emilie Therese Sylow
Advokat

Landevejskynding
Leif F. Jensen

Banekyndig
Niels Fredborg


Funktionsbeskrivelse for udvalg

 • Udarbejder handlingsplaner og budgetter til bestyrelsen
 • Gennemfører de aktiviteter, der er beskrevet i handlingsplaner og budgetter
 • Udarbejder oplæg til målsætning
 • Aflægger skriftlig beretning på kongressen
 • Informerer om udvalgets aktiviteter og økonomi til bestyrelsesmøder
 • Indkalder til og gennemfører relevante møder i henhold til forretningsordenen

 

Materialer til udvalg

Brevpapir  
I dokumentet fremgår også vejledning til mail signatur og skrifttype

Udgiftsbilag 
Udvalgsmedlemmer eller kommissærer skal bruge bilag ved udgifter til transport og øvrige omkostninger, der skal betales af DCU.  

Bilag for udlægget sendes til udvalgets formand, der godkender og sender til dcu-faktura@slet-dette.dcu-cykling.dk. 

 
Håndbog for udvalg
Håndbog til hjælp for udvalgsmedlemmer.

 

Standardforretningsorden for alle udvalg

 • udvalgets opgaver fremgår af DCUs love, samt bestyrelsens beskrivelse af overordnede funktioner, ansvar og kompetencer.
 • møder afholdes efter aftale i udvalget, når formanden finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring fra minimum to udvalgsmedlemmer.
 • møder indkaldes normalt med mindst 14 dages varsel.
 • at der til alle udvalgsmøder skal foreligge en dagsorden, som udsendes til udvalgets medlemmer samt i kopi til sekretariatet senest otte dage før mødet.
 • så vidt muligt bør dagsordenen indeholde beskrivelse af de emner, der skal behandles, samt være vedlagt relevante bilag.
 • udvalget er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne til stede.
 • udvalget har selvstændigt budgetansvar inden for de rammer, som fremgår af det seneste godkendte budget.
 • formanden for udvalget er ansvarlig for overholdelse af udvalgets budget.
 • når udvalget etablerer/ansøger om projekter, skal udvalget skriftligt præcisere projektets formål og økonomi.
 • udvalget skal udarbejde et beslutningsreferat der udsendes til udvalgets medlemmer, samt i kopi til sekretariatet inden 14 dage efter mødets afholdelse. Sekretariatet fremsender referatet til relevante personer.
 • hvis et udvalgsmøde afvikles som telefonmøde, skal der også udarbejdes beslutningsreferat.
 • al korrespondance som er relevant for DCU skal forefindes i kopi på DCUs sekretariat.