Udvalgets fælles mail: ordensudvalg@slet-dette.dcu-cykling.dk 


Formand
Emilie Therese Sylow
Advokat
E-mail: es@slet-dette.haugadvokater.dk 


Landevejskynding
Mark Paul Stahlbaum Larsen
E-mail: markstahlbaumlarsen@slet-dette.gmail.com 


Banekyndig
Niels Fredborg
E-mail: nfredborg@slet-dette.gmail.com 


Suppleant
Mette Højbjerg
E-mail: mhb@mettehojberg.dk 

Udvalgets fælles mail: kommissaerudvalg@slet-dette.dcu-cykling.dk


Formand
Henning Knudsen
Tlf. 25 31 71 90
E-mail: henninghknudsen@slet-dette.gmail.com 


Medlemmer
Willy Frederiksen (udpeget af Distrikt J/F)
Tlf. 23 40 62 10
E-mail: wf@esenet.dk 

Alan Lange (udpeget af Distrikt SJ)
Tlf. 20 33 28 21
E-mail: alanlange1951@slet-dette.gmail.com 

 

 

Udvalgets fælles mail: baneudvalg@slet-dette.dcu-cykling.dk 


Formand
Dan Frost
Tlf. 40 14 31 91
E-mail: dan.frost@slet-dette.wanadoo.fr 


Medlemmer
Kenneth Røpke
Tlf. 40 94 11 29
E-mail: kr@slet-dette.a-fys.dk  

Ove Nørgaard
Tlf. 66 14 75 66 / 40 19 19 16
E-mail: on201@slet-dette.hotmail.com
 
Johannes Ollerup Sall
Tlf. 30 62 12 48
E-mail: johannes.ollerup.sall@slet-dette.gmail.com 

Claus Rasmussen
E-mail: clausr@stofanet.dk 

Ole Kjeldsen
E-mail: olekjeldsen@mail.tele.dk

Michael Berling
E-mail: michaelberling@hotmail.com

 

 

Udvalgets fælles mail: bmxudvalg@slet-dette.dcu-cykling.dk


Formand
Thomas Christensen
Tlf. 20 42 16 42 
E-mail: thomas.christensen@slet-dette.dcu-cykling.dk 


Medlemmer
Per Poulsen 
Tlf. 20 97 85 70
E-mail: mtbper@slet-dette.gmail.com 

Silje Juel Rubæk
Tlf. 26 70 43 83
E-mail: siljerubaek@slet-dette.yahoo.com 

Anders Saabye (udpeget af Distrikt SJ)
E-mail: anders.saabye@slet-dette.gmail.com 

Udvalgets fælles mail: cyklecrossudvalg@slet-dette.dcu-cykling.dk


Formand
Henrik Millennium
E-mail: hensanmil@slet-dette.gmail.com 


Medlemmer
Henrik Sørensen (udpeget af Distrikt SJ)
Tlf. 26 14 64 14
E-mail: henriksor1sen@slet-dette.gmail.com

Alan Lange (udpeget af Distrikt SJ)
Tlf. 20 33 28 21
E-mail: alanlange1951@slet-dette.gmail.com 


Konsulent
Henrik Djernis
Lynggårdsstien 4
4400 Kalundborg
Mobil 20 16 15 66
E-mail: info4400@fribikeshop.dk

Udvalgets fælles mail: landevejsudvalg@slet-dette.dcu-cykling.dk


Formand
Lotte Schmidt
Tlf. 22 32 63 34
E-mail: lotte.schmidt@slet-dette.dcu-cykling.dk 


Medlemmer
Jens Ranneries (udpeget af Distrikt SJ)
E-mail: jens@slet-dette.jr-auto.dk

Christian Moberg Jørgensen (udpeget af Distrikt J/F)
E-mail: moberg@slet-dette.oddercykelklub.dk 

Asbjørn Ravn Rasmussen (udpeget af bestyrelsen)
E-mail: asbjoern@slet-dette.ravnrasmussen.dk

Jørgen Hertz (udpeget af bestyrelsen)
E-mail: jhertz68@slet-dette.gmail.com

Flemming Hansen (udpeget af bestyrelsen)
E-mail: flha@slet-dette.outlook.dk 


Udvalgets fælles mail: mtbudvalg@slet-dette.dcu-cykling.dk


Formand
Uffe Degn
Tlf. 24 98 10 88
E-mail: uffe.degn@gmail.com


Medlemmer
Henrik Jappe (udpeget af Distrikt SJ)
E-mail: henrikjappe@me.com

Birgitte Duus Nicholaysen
E-mail: cykler@slet-dette.sport.dk

Michael Lajer
E-mail: m.lajer@slet-dette.hotmail.com

Mads Bødker
E-mail: mads.boedker@slet-dette.dcu-cykling.dk 

Udvalgets fælles mail: pigeogkvindeudvalg@slet-dette.dcu-cykling.dk


Formand
Solveig Uhre
Tlf. 61 10 25 15
E-mail: solveig.uhre@slet-dette.dcu-cykling.dk 


Medlemmer 
Jens D. Jensen (udpeget af Distrikt SJ)
E-mail: jenstwist@slet-dette.gmail.com

Rikke Pedersen (udpeget af Distrikt J/F)
E-mail: fiskeneskvarter80@slet-dette.gmail.com 

Nicolai Kallestrup (udpeget af bestyrelsen)
E-mail: nicolaiaaboe@slet-dette.gmail.com 

Formand
Klaus Falk Paarup
E-mail: klafapaa@slet-dette.gmail.com 


Medlemmer
Kim Skivild (udpeget af Distrikt J/F)
E-mail: kimskivild@slet-dette.yahoo.dk 

Rasmus Nielsen (udpeget af Distrikt SJ)
E-mail: rasmusskov77@slet-dette.gmail.com 

Udvalgets fælles mail: masterudvalg@slet-dette.dcu-cykling.dk


Formand
Svend Erik Hansen
Tlf. 20 82 50 63
E-mail: svendesport@slet-dette.gmail.com


Medlemmer
Henrik Zachariasen (udpeget af Distrikt SJ)
Tlf. 20 42 90 70
E-mail: zach@slet-dette.zach.nu

Karen Hviid Christensen (udpeget af Distrikt J/F)
E-mail: khc@slet-dette.lmo.dk 

Udvalgets fælles mail: sporognaturudvalg@slet-dette.dcu-cykling.dk


Formand
Thomas Larsen Schmidt
Tlf. 30 25 97 57
E-mail: tholarsch@slet-dette.gmail.com  


Medlemmer
Simon Ensig Christensen
Tlf. 61 95 65 42
E-mail: simon.ensig@slet-dette.gmail.com 

Henrik Karlsen
E-mail: karlsen@slet-dette.trailarena.dk 

 

 

Udvalgets fælles mail: trialudvalg@slet-dette.dcu-cykling.dk


Formand
Stina Christensen
Tlf. 29 91 89 72
E-mail: heibergshave22@slet-dette.gmail.com


Medlemmer
Jan Uffe Jensen (udpeget af Distrikt SJ)
E-mail: janu.jensen@slet-dette.hotmail.com

Rikke Møller Larsen (udpeget af Distrikt J/F)
E-mail: rikkemollerlarsen@slet-dette.gmail.com 

Formand
Vakant


Medlemmer
Søren Boysen (udpeget af Distrikt J/F)
E-mail: s.boysen@slet-dette.esenet.dk 

Keld Schousbøll
E-mail: kesc@slet-dette.profibermail.dk 


Funktionsbeskrivelse for udvalg

 • Udarbejder handlingsplaner og budgetter til bestyrelsen
 • Gennemfører de aktiviteter, der er beskrevet i handlingsplaner og budgetter
 • Udarbejder oplæg til målsætning
 • Aflægger skriftlig beretning på kongressen
 • Informerer om udvalgets aktiviteter og økonomi til bestyrelsesmøder
 • Indkalder til og gennemfører relevante møder i henhold til forretningsordenen

 

Materialer til udvalg

Brevpapir  
Brevpapiret benyttes til breve, invitationer o.lign.

Udgiftsbilag 
Udvalgsmedlemmer eller kommissærer skal bruge bilag ved udgifter til transport og øvrige omkostninger, der skal betales af DCU.  

Bilag for udlægget sendes til udvalgets formand, der godkender og sender til faktura@slet-dette.dcu-cykling.dk 

 
Håndbog for udvalg
Håndbog til hjælp for udvalgsmedlemmer.

 

Standardforretningsorden for alle udvalg

 • udvalgets opgaver fremgår af DCUs love, samt bestyrelsens beskrivelse af overordnede funktioner, ansvar og kompetencer.
 • møder afholdes efter aftale i udvalget, når formanden finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring fra minimum to udvalgsmedlemmer.
 • møder indkaldes normalt med mindst 14 dages varsel.
 • at der til alle udvalgsmøder skal foreligge en dagsorden, som udsendes til udvalgets medlemmer samt i kopi til sekretariatet senest otte dage før mødet.
 • så vidt muligt bør dagsordenen indeholde beskrivelse af de emner, der skal behandles, samt være vedlagt relevante bilag.
 • udvalget er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne til stede.
 • udvalget har selvstændigt budgetansvar inden for de rammer, som fremgår af det seneste godkendte budget.
 • formanden for udvalget er ansvarlig for overholdelse af udvalgets budget.
 • når udvalget etablerer/ansøger om projekter, skal udvalget skriftligt præcisere projektets formål og økonomi.
 • udvalget skal udarbejde et beslutningsreferat der udsendes til udvalgets medlemmer, samt i kopi til sekretariatet inden 14 dage efter mødets afholdelse. Sekretariatet fremsender referatet til relevante personer.
 • hvis et udvalgsmøde afvikles som telefonmøde, skal der også udarbejdes beslutningsreferat.
 • al korrespondance som er relevant for DCU skal forefindes i kopi på DCUs sekretariat.