Udvalgsstrukturen i Danmarks Cykle Union skal understøtte samarbejde på tværs af discipliner, distrikter, køn og alder. 

Der er i alt 14 udvalg under Danmarks Cykle Union fordelt på to stabsudvalg (Ordensudvalget og Kommissærudvalget), syv disciplinudvalg og fem tværudvalg.

Disciplinudvalgene har ansvar for:

 • At indstille regelændringer til bestyrelsen
 • Koordinere og udvikle aktiviteter inden for disciplinen
 • Planlægge termin

Tværudvalgene (B&U-udvalget, Pige- & kvindeudvalget, Masterudvalget og Breddeudvalget) har ansvar for:

 • At rådgive disciplinudvalgene
 • At koordinere og udvikle aktiviteter på tværs af discipliner


Disciplinudvalgene findes under de enkelte discipliner, mens B&U-udvalget findes her under børn og unge-siden.

Udvalgets fælles mail: ordensudvalg@slet-dette.cyklingdanmark.dk 


Formand
Morten Hertz
Advokat
E-mail: mh@slet-dette.invictuslaw.dk 


Landevejskynding
Mark Paul Stahlbaum Larsen
E-mail: markstahlbaumlarsen@slet-dette.gmail.com 


Banekyndig
Vakant


Suppleant
Vakant 

Udvalgets fælles mail: kommissaerudvalg@cyklingdanmark.dk


Formand
Henning Knudsen
Tlf. 25 31 71 90
E-mail: henninghknudsen@slet-dette.gmail.com 


Medlemmer
Willy Frederiksen (udpeget af Distrikt J/F)
Tlf. 23 40 62 10
E-mail: wf@esenet.dk 

Dennis Nymann Christiansen (udpeget af Distrikt SJ)
Tlf. 21 61 55 55
E-mail: fam.nymann@slet-dette.hotmail.com 

 

 

Formand
Keld Schousbøll
E-mail: kesc@slet-dette.profibermail.dk 
Tlf.: +45 25 13 34 28


Medlemmer
Vakant (udpeget af Distrikt SJ)

Vakant (udpeget af Distrikt JF)


Udvalgsmøder

03-03-2021
05-08-2019
01-06-2019

 

 

Udvalgets fælles mail: masterudvalg@slet-dette.cyklingdanmark.dk 


Formand
Karen Hviid Christensen 
E-mail: khc@slet-dette.velas.dk 


Medlemmer

Hasse Larsen (udpeget af Distrikt Sjælland)
E-mail: nyboe@slet-dette.image.dk 

Michael Jørgensen (udpeget af Distrikt Jylland/Fyn)
E-mail: michael@slet-dette.safehouse-jylland.dk 

Udvalgets fælles mail: pigeogkvindeudvalg@cyklingdanmark.dk


Formand
Solveig Uhre
Tlf. 61 10 25 15
E-mail: solveig.uhre@slet-dette.cyklingdanmark.dk 


Medlemmer 

Rikke Pedersen (udpeget af Distrikt J/F)
E-mail: fiskeneskvarter80@slet-dette.gmail.com 

Nicolai Kallestrup (udpeget af bestyrelsen)
E-mail: nicolaiaaboe@slet-dette.gmail.com 

Michael Slonina (udpeget af Distrikt SJ)
E-mail: slonina@slet-dette.msn.com 

Udvalgets fælles mail: sporognaturudvalg@slet-dette.cyklingdanmark.dk 


Formand
Klaus Bach
Tlf. 28 54 05 35
E-mail: bach.klaus@slet-dette.gmail.com 


Medlemmer
Poul Christensen (udpeget af Distrikt Sjælland)
E-mail: pouljorch@slet-dette.gmail.com 

Jónas Þór Björnsson (Udpeget af Distrikt Jylland/Fyn)
E-mail: jtbjornsson@slet-dette.gmail.com 

 

 

Udvalgets fælles mail: tekniskkommission@slet-dette.cyklingdanmark.dk  


Formand - landevejskyndig
Søren Knudsen
E-mail: sknudsen3333@gmail.com 


Banekyndig
Kim Skivild
E-mail: kimskivild@slet-dette.yahoo.dk 


BMX-kyndig
Preben Harmsen
E-mail: ph121266@slet-dette.icloud.com  


Terrænsportskyndig
Bent Meyer
E-mail: bmy@slet-dette.webspeed.dk 


Funktionsbeskrivelse for udvalg

 • Udarbejder handlingsplaner og budgetter til bestyrelsen
 • Gennemfører de aktiviteter, der er beskrevet i handlingsplaner og budgetter
 • Udarbejder oplæg til målsætning
 • Aflægger skriftlig beretning på kongressen
 • Informerer om udvalgets aktiviteter og økonomi til bestyrelsesmøder
 • Indkalder til og gennemfører relevante møder i henhold til forretningsordenen

 

Materialer til udvalg

Udgiftsbilag 
Udvalgsmedlemmer eller kommissærer skal bruge bilag ved udgifter til transport og øvrige omkostninger, der skal betales af DCU.  

Bilag for udlægget sendes til udvalgets formand, der godkender og sender til faktura@cyklingdanmark.dk 

 
Håndbog for udvalg
Håndbog til hjælp for udvalgsmedlemmer.

 

Standardforretningsorden for alle udvalg

 • Udvalgets opgaver fremgår af DCU's love, samt bestyrelsens beskrivelse af overordnede funktioner, ansvar og kompetencer.
 • Møder afholdes efter aftale i udvalget, når formanden finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring fra minimum to udvalgsmedlemmer.
 • Møder indkaldes normalt med mindst 14 dages varsel.
 • At der til alle udvalgsmøder skal foreligge en dagsorden, som udsendes til udvalgets medlemmer samt i kopi til administrationen senest otte dage før mødet.
 • Så vidt muligt bør dagsordenen indeholde beskrivelse af de emner, der skal behandles, samt være vedlagt relevante bilag.
 • Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 • Udvalget har selvstændigt budgetansvar inden for de rammer, der fremgår af det seneste godkendte budget.
 • Formanden for udvalget er ansvarlig for overholdelse af udvalgets budget.
 • Når udvalget etablerer/ansøger om projekter, skal udvalget skriftligt præcisere projektets formål og økonomi.
 • Udvalget skal udarbejde et beslutningsreferat der udsendes til udvalgets medlemmer samt i kopi til administrationen senest 14 dage efter mødets afholdelse. Sekretariatet fremsender referatet til relevante personer.
 • Hvis et udvalgsmøde afvikles virtuelt, skal der også udarbejdes beslutningsreferat.
 • Al korrespondance som er relevant for DCU skal forefindes i kopi på DCU's sekretariat.