Tilpasninger til og effekter af træningen bestemmes først og fremmest af træningsopbygningen. Dette gælder ikke mindst udholdenhedsidrætter som cykling, som jo bl.a. karakteriseres ved stor træningsmængde. Træningsopbygningen relaterer til:

- Træningsbelastning (produktet af træningsmængde og -intensitet)
- Tæningsfrekvensen (antallet af træningspas)
- Progression (udvikling i træningen)

Der er således to helt grundlæggende faktorer, som skal overvejes og koordineres i forbindelse med træningsplanlægningen: Hvor stor skal træningsmængden være, og hvordan skal træningsintensiteten tilpasses, så udbyttet bliver optimalt?

Det er oplagt, at træningen ikke skal tilrettelægges på samme måde hele året, da de ydre omstændigheder (sæson/off-season, formtoppe, vejrlig m.v.) skal indregnes i planlægningen.

Discipliner, hvor konkurrencesæsonen er placeret i sommerhalvåret, bør tage udgangspunkt i en kortere pause efter endt sæson efterfulgt af et forløb, hvor træningen – både mængde og intensitet – langsomt bygges op mod den efterfølgende sæson.

Disse retningslinjer kombineres og tilpasses den enkelte rytters individuelle behov.
 

Download konkrete træningsanbefalinger her

Styrketræning (af Team Danmark)