Gå til hoved-indhold

Om DCU

Danmarks Cykle Union er en medlems- og interesseorganisation for alle, der bruger cyklen til konkurrence, træning eller motion.

DCU har flere end 30.000 medlemmer og mere end 300 klubber over hele landet. 

Danmarks Cykle Union er medlem af Danmarks Idrætsforbund og er Team Danmark forbund.

Kontakt

Danmarks Cykle Union
Idrættens Hus - 2605 Brøndby

Tlf. +45 43 26 28 02 
E-mail: dcu@cyklingdanmark.dk

Mandag - fredag: 9.30 - 11.30 & 12.30 - 15.00


Danmarks Cykle Unions

Love og regler, vedtægter, dokumenter, politikker og årsrapporter

Danmarks Cykle Union (Bestyrelsen og administration) tager ansvar for, at vi løbende forholder os til – og lever op til ”Good Governance”. Vi arbejder ud fra 4 hovedpunkter:

Transparens – Ansvarlighed – Integritet – Demokrati

God forretningsførelse spænder fra regler og vedtægter, over politikker/principper til anbefalinger om adfærd i forhold til etik og moral.
Herunder finder I diverse dokumenter, som er med til at understøtte dette arbejde.
Vi hører gerne, hvis der er information, der savnes, i forhold til at sikre særlig transparens og en let tilgang til forståelse og indflydelse i forhold til forbundets demokratiske proces.

*Good governance begrebet overordnet:
Good governance er et begreb, som en lang række virksomheder, organisationer og foreninger i nyere tid har skullet forholde sig til. Begrebet kan i dansk foreningssammenhæng oversættes til ”principper for god foreningsledelse”. Principperne har sit udspring i god forvaltningsskik, god selskabsledelse og god forretningsførelse.
På dette link finder du DCU's Code of Conduct, udarbejdet 2022

Etisk Kodeks
Team Danmark og DIF har udarbejdet et Etisk kodeks for dansk konkurrence idræt.
du finder dokumentet på dette link

Distrikterne

Alle medlemmer og klubber hører enten under Distrikt Jylland/Fyn eller Distrikt Sjælland.

Distrikterne vælger bestyrelsen via medlemmerne i Repræsentantskabet, og distrikterne står for driften af Danmarks Cykle Union, godkender regler og har ansvar for licens og alt, der vedrører aktiviteterne i Danmarks Cykle Union.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af seks medlemmer og to suppleant.

Bestyrelsen ansætter direktøren, der i det daglige er ansvarlig for økonomi, udvikling, personale og ledelse.

Bestyrelsen er officielle repræsentanter ved fx danske mesterskaber, godkender danske rekorder og vedtager ændringer, hvis distrikterne godkender det.

Udvalgene

Faglige og sportslige udvalg løfter og udvikler aktiviteter sammen med administrationen og den sportslige sektor.

Udvalg kan indstille til ændringer i sportslige regler, der kan vedtages af bestyrelsen.

Repræsentantskabet

Den "lovgivende forsamling" består af 17 medlemmer fra Distrikt Jylland/Fyn og 17 medlemmer fra Distrikt Sjælland og DCU's formand.

Årskongres afholdes i april, hvor Repræsentantskabet vælger en bestyrelse.

Se medlemmerne af Repræsentantskabet her