Danmarks Cykle Union består af flere end end 300 klubber over hele landet - det er med andre ord klubberne og klubbernes medlemmer, der er Danmarks Cykle Union.

dette link finder du en oversigt over medlemsklubber og teams under Danmarks Cykle Union.

Du kan også finde en oversigt over klubberne på de forskellige discipliners side.Ryttere kan tegne motionslicens. 

Basisklubber kan have kommercielle navne.


Kontingent Distrikt Sjælland
kr. 1.500,-

Kontingent Distrikt Jylland/Fyn
kr. 1.000,-  

Ryttere kan tegne konkurrencelicens til alle klasser.

Klubben kan tegne alle typer lederlicenser.

Ryttere kan udtages til landshold og internationale mesterskaber.

Klubben kan være moderklub for teams.

Gratis deltagelse i DCU-seminarer for trænere og ledere.

Forpligter sig til årligt at afholde et konkurrenceløb for alle klasser.

Eliteklubber må ikke have kommercielle navne.


Kontingent Distrikt Sjælland
Kr. 4.000,-
+ kr. 4.000 i løbsadministrationsafgift.
Ved betaling af løbsadministrationsafgift leverer distriktet nødvendigt udstyr ved ubegrænset antal anvendelser ved åbne løb for alle klasser.

Kontingent Distrikt Jylland/Fyn
Kr. 6.000,-*
Distrikt JF angiver distriktets konkurrenceklubbers kategori (Landevej, MTB, CX, Bane, BMX, Trail, E-sport) forud for start af løbssæsonen som endvidere også er gældende for afholdelse af løbsforpligtelsen jf. gældende regler herom.

*Kr. 3000,- af det indbetalte kontingent vil blive tilbagebetalt som en bonus til eliteklubben, der har opfyldt kravet om afholdelse af licens konkurrencecykelløb for alle klasser indenfor klubbens primære disciplin.
For opnåelse af bonusbeløb er det også en forudsætning, at klubben indberetter sine medlemstal til DIF ved den årlige medlemsindberetning. 
Praktisk vil bonusbeløbet blive modregnet i kontingentopkrævningen det følgende år. 


Bod for manglende opfyldelse af klubforpligtelse
Distrikterne kan vælge at tildele klubber en bod for manglende opfyldelse af klubforpligtelsen i henhold til gældende regler for eliteklubber. Størrelsen på en eventuel bod bliver fastsat af distriktets bestyrelse og vil være i størrelsesordenen kr. 10-20.000,-. Bødetakst vil afhænge af, om der har været dialog med distriktet, og hvorvidt der evt. hjælpes ved andet arrangement.