Danmarks Cykle Union består af flere end end 300 klubber over hele landet - det er med andre ord klubberne og klubbernes medlemmer, der er Danmarks Cykle Union. 

Du kan finde en oversigt over klubberne på de forskellige discipliners side.Ryttere kan tegne motionslicens. 

Basisklubber kan have kommercielle navne.


Kontingent Distrikt Sjælland
kr. 1.500,-

Kontingent Distrikt Jylland/Fyn
kr. 1.000,-  

Ryttere kan tegne konkurrencelicens til alle klasser.

Klubben kan tegne alle typer lederlicenser.

Ryttere kan udtages til landshold og internationale mesterskaber.

Klubben kan være moderklub for teams.

Gratis deltagelse i DCU-seminarer for trænere og ledere.

Forpligter sig til årligt at afholde et konkurrenceløb for alle klasser.

Eliteklubber må ikke have kommercielle navne.


Kontingent Distrikt Sjælland
Kr. 4.000,-
+ kr. 4.000 i løbsadministrationsafgift.
Ved betaling af løbsadministrationsafgift leverer distriktet nødvendigt udstyr ved ubegrænset antal anvendelser ved åbne løb for alle klasser.

Kontingent Distrikt Jylland/Fyn
Kr. 6.000,-
Distrikt JF angiver distriktets konkurrence klubbers kategori (Landevej, MTB, CX, Bane, BMX, Trail, E-sport) forud for start af løbssæsonen som endvidere også er gældende for afholdelse af løbsforpligtelsen jf. gældende regler herom. Bøder vil blive anvendt i 2019. Der vil dog blive tildelt dispensationer. Bødetakst vil afhænge af om der har været dialog med Distriktet og hvorvidt der evt. hjælpes ved andet arrangement.


Bod for manglende opfyldelse af klubforpligtelse
Distrikterne kan vælge at tildele klubber en bod for manglende opfyldelse af klubforpligtelsen i henhold til gældende regler for henholdsvis elite- og sportsklubber. Størrelsen på en eventuel bod bliver fastsat af distriktets bestyrelse og vil være i størrelsesordenen kr. 10-20.000,-.