- et blogindblik i Danmarks Cykle Union


Leadout er Danmarks Cykle Unions blog, der skal give et indblik i de tanker og overvejelser, formanden, direktøren, elitechefen eller landstrænerne gør sig vedrørende for eksempel organisationen, strukturen, udviklingen, fokusområder, arbejdstilgange, træningsfilosofi eller dansk og international cykelsport generelt.

Bloggen skal ikke kun bidrage til indsigt og forståelse for valg og prioriteringer, men er et led i den åbenhed, som både ledelsen og bestyrelsen i Danmarks Cykle Union ønsker at stå for - og som altid er det målet at skabe en positiv og konstruktiv kultur.  

God fornøjelse!
"NU SER VI FREMAD"

Velkommen til denne udgave af DCU’s blog LEAD-OUT. Vi har nu overstået den ekstraordinære kongres, så nu ser vi fremad. Denne gang tager LEAD-OUT udgangspunkt i mit blik for de kommende indsatser og fokusområder. Dermed får I formandens syn på, hvad jeg - og hvad vi i bestyrelsen er optaget af og har på agendaen. 


Velkommen til denne udgave af DCU’s blog LEAD-OUT. Vi har nu overstået den ekstraordinære kongres, så nu ser vi fremad. Denne gang tager LEAD-OUT udgangspunkt i mit blik for de kommende indsatser og fokusområder. Dermed får I formandens syn på, hvad jeg - og hvad vi i bestyrelsen er optaget af og har på agendaen.

 

Et kort view i bakspejlet

Først et kort tilbageblik over det første år med en pandemi. En usædvanlig og ganske anderledes oplevelse for os alle. Det værste har givet vist været uvisheden og de mange uafklarede forhold om, hvad vi må og i særdeleshed hvad vi ikke må. Det har gjort det stort set umuligt at planlægge på en længere bane og det har gjort folk trætte og demotiverede. I DCU har vi, i et tæt samspil mellem Danmarks Idræts Forbund og de øvrige 61 specialforbund, hele tiden fået rettidige informationer og værdifuld in-side kendskab til hvad der sker fra regeringens og myndighedernes side. Det har ikke altid givet os de svar vi håbede på, men som specialforbund har vi haft god mulighed for at sende signaler, stille spørgsmål og ikke mindst opstille ønskelige scenarier for lempelser og genåbning. Og rent faktisk har vi ud fra dette samarbejde kunne navigere i ukendt farvand og deraf kunne udforme DCU’s Covid-19 protokol, gældende for bl.a. træning og cykelløb. Med udgangspunkt i vores viden og Covid-19 protokollen, fik vi rent faktisk også afholdt en række danske mesterskaber. Et andet eksempel på arbejdet ’i kulissen’, var at vi lykkedes med at afværge, at Ballerup Super Arena blev omdannet til et vaccinationscenter. Hvis ikke vi hurtigt havde iværksat en meget ihærdig indsats for at afværge dette, ville det have medført en lang og kritisk periode for både bredde-banecyklingen og ikke mindst det OL-forberedende landsholds-arbejde. Vedholdenhed og proaktivitet gav resultatet der sikrede at Ballerup Super Arena ikke blev inddraget i vaccinestrategien.

 

Og hvad så nu?

Trods disse yderst vanskelige betingelser er rigtig meget lykkedes og selvom vi i idrættens verden stadig er ramt af nedlukning og restriktioner, er der stor grund til at anerkende de mange frivillige klubledere og trænere som utrætteligt har investeret hundredvis af timer, kreativitet og fremfor alt gå-på-mod, for at finde løsninger til at holde sammen i foreningen i et forsøg på at skabe et attraktivt klubliv. Vi har bakket op med indsatser hvor vi kunne og en af de blivende indsatser er e-cykling. Tusindvis af danskere kastede sig over cykling på hometraineren, enten som medlem af Bkool ligaen eller i Zwift. I stuerne, i garagen eller i ”cave’en” er der blevet svedt gennem det sidste år. Vores udvalg for e-cykling har udviklet løbsprogram og i samarbejde med vores gode partner UNO-X blev der afholdt en spændende løbsserie på Zwift hen over vinteren, garneret med livestream fra Feltet.

Gennem DIF’s Foreningspulje har klubberne fået mulighed for at søge økonomiske hjælpe-pakker som ”et plaster på såret” for de manglende indtægter i klubkassen. Og nu sætter vi vores lid til politikerne og ikke mindst udrulning af vacciner. Jeg håber - og tror på, at vi inden sommerferien kan genåbne for cykelløbene og forhåbentligt også for de store motions- og breddearrangementer. Vi tørster vel alle efter at starte sæsonen på landevejen, i skoven eller på banen. Men også det længe savnede sociale fællesskab i klubben, bliver forhåbentlig i højere grad en mulighed. Indtil da må vi følge de retningslinjer som gælder – og det er vi rent faktisk gode til.

 

Det begynder så småt at lysne

Og i takt med at genåbningen kommer i gang, åbnes der nu for tilmeldingen til flere og flere løb rundt i landet og allerede her i påsken, fik vi set at gode kræfter finder løsninger, der gør at vores nationale elite for herrer og damer og ikke mindst børn og unge, kan komme til cykelløb igen.

Selv med forsamlingsloftet for udendørs idræt, kan det rent faktisk lade sig gøre at afholde cykelløb med mening. Inden for få uger følger både BMX og MTB med - og det er ligesom foråret et godt livstegn for cykelsporten. Jeg vil gerne takke alle klubber og frivillige for den enorme indsats I har ydet og yder for at holde liv i alle de aktiviteter, der støtter op om cykelsporten.

 

Inden længe vil der også blive introduceret forskellige genåbningspuljer, hvor klubber kan søge om et økonomisk tilskud til aktiviteter, med det formål at genaktivere de medlemmer som er faldet fra eller som har sat cyklen i skuret, men i allerhøjeste grad også med det formål at lave arrangementer og andre tiltag, der får nye medlemmer ind i cykelsporten.

 

Vi skal, fra såvel bestyrelsen, udvalgene, administrationen, i distrikter og klubber, have et stort fokus på, hvordan vi kan få genaktiveret de mange børn og unge som har båret et enormt stort offer igennem hele Corona-perioden. De unge har jo nærmest været ”spærret inde på værelset” i næsten et helt år. Vi skal bryde isolationen og skabe ja, vel nærmest genskabe, vejen til et sundt og socialt cykelliv sammen med gamle- og nye venner. Det er også her vi skal sikre fundamentet i alle vores discipliner for fremtidens talenter og ikke mindst skabe grobund for et langt og sundt klub- og foreningsliv. Det arbejde vil jeg gå forrest i. For det er af stor vigtighed. Vi ved alle at tilgangen af børn og unge i cykelsporten er altafgørende. Det er vores fødekæde – vores fremtid, derfor skal vi have et stort fokus på netop det område.

Denne opfordring gælder naturligvis lokalt men ikke mindst også centralt, hvor DCU vil komme med en række konkrete tilbud i samarbejde med distrikter og de centrale udvalg.

Sammen med Grand Depart og Tour de France vil vi så snart det er muligt arrangere ”Børne Tour” over hele landet. Her vil vi give masser af børn og unge muligheden for at prøve kræfter med cykling. Og de arrangerende klubber rundt om i kommunerne, kan på denne måde vise hvad de har at byde på. Børne Touren bliver et event vi kommer til at få rigtig meget ud af og masser af klubber har allerede meldt sig som arrangører. Det skal I have en stor tak for.

Vidensdeling er også i langt højere grad på programmet. Sammen skal vi skabe en platform og en kultur hvor vi får de bedste og mest opfindsomme ideer til gode arrangementer delt med hinanden. På den måde gør vi hinanden synlige og stærke.

 

Det der interesserer mig

Er at skabe gode rammer for alle der har glæden ved cykling. Men også skabe muligheden for, at den enkelte cykelrytter eller den der har drømmen om at føre sit talent vidt, får oplevelsen af at vi i dansk idræt, med det hele menneske i fokus, kan tilbyde noget unikt både i forhold til træning og til løb. Den strategi vi har arbejdet med, bærer frugt når vi ser antallet af ryttere på World Touren og på verdensranglisterne generelt. Vi kan, når vi vil, når vi står sammen.

At arbejde med en fortsat professionalisering af DCU står højt på dagsordenen. Vi skydes i skoene, at DCU er lukket omkring sig selv. Og ja, jeg medgiver at vi har et kompliceret system, med processer der kan synes tunge og gammeldags. Men rent faktisk sikrer netop vores love, regler og opbygning at tingene ikke forfladiges og falder sammen. Men når det så er sagt så skal organisationsformen hen over de kommende år have et ”stort serviceeftersyn”. Sammen med DIF fastlægger vi i denne tid de næste 4 års strategispor. Her bliver transparens, udvikling og en agil organisation vigtige overskrifter. Vi ønsker at skabe en organisering og en kultur, hvor du som medlem kan se ”what’s in it for me”. Vi vil kort sagt arbejde med at videreudvikle DCU med klubber og medlemmer i centrum.

Vi skal trykprøve organisationen og samarbejdet. Vi skal have mere fokus på bredde uden at miste elite-fokus. Det er et faktum at bredde skaber elite – men også det omvendte.

 

Som formand forsøger jeg dels at holde det store overblik, og jeg forsøger også at udrette noget godt ud fra den allerbedste intention. Dem der laver meget, laver nogle gange fejl… og for mig er det altafgørende at forsøge at lære af mine fejltagelser – og ikke at gentage dem!

Med andre ord: ”Sidder du forrest i feltet, så får du også vind på snuden – og måske endda en flue i øjet - det hører vist med til sporten, men at nogle ligefrem skubber til dig bevidst og forsøger at køre dig i grøften, der går grænsen for mig!” Vi skal følge reglerne både i løbet og udenfor. Der er - og skal være plads til forskellighed og til uenighed. Jeg synes at når meninger og holdninger brydes, så udvikler vi os og bliver stærke og klogere.

 

 

Jeg ved godt at mange har synes at formanden ”har gemt sig”. Men for mig har debatten på det seneste befundet sig på et stadie hvor jeg ikke har haft lyst til at deltage, men jeg mødes altid gerne og drøfter i øjenhøjde. For det har ikke handlet om min person, det har handlet om hele præmissen for arbejdet i bestyrelsen. Og derfor var vi nødt til at trække en streg i sandet.

Nu er der skabt ro – hvad så?

Jeg har, sammen med mine bestyrelseskollegaer og medarbejderne i DCU’s administration fokus på hvordan får vi genskabt momentum igen. Vi står overfor noget af en bjergrig etape, inden vi i både cykelklubberne, forenings-Danmark, kulturlivet, erhvervslivet, ja hele samfundet har fået os restitueret og genskabt ”det der var”. Og så er der helt sikkert mange vaner og ”plejer-at gøre” som nu skal gøres på en ny måde.

 

For mig er det vigtigt at vi får genskabt en god, sober og ordentlig tone, hvor vi skal være bedre til at samarbejde. Som bestyrelse vil vi gerne dele mere af det vi arbejder med, men også skabe mere synlighed over de gode og mange tiltag som skabes via de centrale udvalg i disciplinerne: Landevej, MTB, bane, BMX, Cross, trial-udvalget og e-cykling. Hertil kommer de mere tematiske udvalg: Børne og unge, Master, Pige og kvinde, Bredde, Spor og Natur. Ja, i DCU har vi mange udvalg, med mange hårdtarbejdende frivillige, der hver dag yder en kæmpe indsats for at styrke fællesskabet og sikre at alle, uanset disciplin kan dyrke deres idræt.

I administrationen er der i den grad også fokus på udvikling og derfor har vi tilført nye stærke kompetencer. Dette med henblik på at skabe mere synlighed om vores aktiviteter. Vi vil sætte fokus på de positive fortællinger. Vi ser især et behov for at bakke hinanden op i genåbningen. Her ønsker vi at udvikle og udbrede en pallette af tilbud således at I som klubber rent faktisk oplever - og ser de mange varer vi ”har på hylderne”.

Sammen med jer, skal vi have fuldt fokus på genåbning af vores idræt. Herunder de puljer der findes til aktiviteter og til at få nye medlemmer og gamle (tabte) tilbage.

 

Herudover har vi også prioriteret ressourcer og tid til at sætte fokus på sikkerhed ved træning og løb på landevejen. Dette indsatsområde vil jeg komme ind på i en kommende LEAD-OUT.

 

Vi vil fortsat også medvirke aktivt i dialogen om brug af skovene til gavn for MTB ryttere. Dette finder sted i samarbejde med DGI gennem On-trail projektet.

 

Og så nærmer der sig også et OL, PostNord Danmark Rundt, DM på landevej, og masser af andre store events, hvor vi med fokus på netop event-udvikling, vil skabe mere synergi og synlighed for cykelsporten.

 

Nu er der arbejdsro og grundlag for at bestyrelsesarbejdet igen kan koncentreres om de opgaver og det ansvar vi skal varetage – vi ser fremad sammen. Derfor er denne udgave af LEAD-OUT første step på at udfolde en ny og mere progressive kommunikation, hvor vi med åbenhed og et positivt mind-set nu ser og arbejder fremad.

 

Lad mig slå fast med syvtommer søm, at mine bestyrelseskollegaer og jeg vil forandring. I næste udgave af LEAD-OUT vil vi sætte fokus på forandring, hvordan vi sammen kan nytænke og udvikle. Vi har allerede gang i de organisatoriske forandringer, men vi har utvivlsomt et behov for at synliggøre hvad der arbejdes med og hvordan din klub og repræsentantskabet skal involveres heri og dermed skabe et bredt funderet grundlag for en ny og mere enkel og tidssvarende organisation.

 

For husk VI er alle DCU

På vegne af Danmarks Cykle Union

Henrik Jess Jensen
Formand


Tidligere blogindlæg

Marts 2021
Danske ryttere på World Touren

Der er kommet pænt gang i den internationale landevejssæson, hvor der heldigvis bliver kørt en hel del løb. En stor fornøjelse i disse frustrerende og svære Corona tider.

Morten Bennekou, elitechef


Marts 2021
ALT DET SOM INGEN SER...

Hvis vi for et år siden, på forhånd, havde kunnet spå om hvad 2020 skulle bringe, så ville den spådom sikkert have været karakteriseret som værende helt hen i vejret. "

Martin Elleberg Petersen, direktør


Februar 2021
U17-piger med i U19P DM

...det er vigtigt for mig at slå fast, at også dette initiativ har ønsket om fastholdelse af pigecykelryttere som altoverskyggende baggrund."

Morten Bennekou, elitechef


Januar 2021
Mesterskabstrøjer

Noget af det, der kendetegner cykelsporten, og gør den til noget ganske særligt, er trøjerne. Og de symboler, trøjerne udgør. De historier de fortæller.

Morten Bennekou, elitechef


August 2020
U17-piger med i U19

"...det er vigtigt for mig at slå fast, at også dette initiativ har ønsket om fastholdelse af pigecykelryttere som altoverskyggende baggrund."

Morten Bennekou, elitechef


Juni 2020
Corona situationen og dansk cykelsport

"Det har været, og er et hårdt forår for dansk cykelsport. Et forår med et væld af frustrationer og skuffelser for ryttere, trænere, ledere og hold."

Martin Elleberg Petersen, direktør


Maj 2020
At komme hjem

"...jeg kan garantere, at jeg vil forsøge at give tilbage af den glæde og de fantastiske oplevelser, dansk cykling har givet mig i livet."

Morten Bennekou, elitechef


Marts 2020
Uden sammenligning

"...vi arbejder med de bedste intentioner i alle discipliner og sektioner og for begge køn. Stol trygt på det!"

Morten Bennekou, elitechef


Februar 2020
Til kamp mod vejvreden

"Vi vil i fællesskabets og forståelsens navn kæmpe mod vejvreden."

Henrik Jess Jensen, formand


Januar 2020
2020 - i konkurrence og fællesskab

"Hvis vi som nation skal slå de bedste af de andre, skal vi også turde at hjælpe hinanden..."

Morten Bennekou, elitechef


November 2019
En ny tid for dansk cykelcross

"DCU og jeg selv har et ønske om at få dansk cross op på øverste hylde, og det tror vi på, at vi kan - men det kræver, at vi griber tingene an på en ny måde"

Benjamin Justesen, cykelcross-landstræner


September 2019
Om børn og resultater

"Børn må meget gerne konkurrere – de må gerne vinde og tabe. Men oplevelsen skal ikke række ud over det."

Morten Anderson, kommunikationschef


Juli 2019
Om ernæringspolitikken

"Vi har med andre ord nu en officiel ernæringspolitik, som jeg faktisk er rigtig stolt af at være afsender på."

Morten Bennekou, elitechef