Danmarks Cykle Union og Distrikt Sjælland søger sikkerhedskonsulent 
Det har aldrig været mere populært at cykle – både som konkurrence og som motion - og internationalt præsterer danske cykelryttere på højt niveau i mange discipliner. Dansk cykelsport nyder stor positiv opmærksomhed, hvilket er meget fortjent, men der er også udfordringer.
Det sikkerhedsmæssige aspekt skal hele tiden skal forbedres og udvikles.
Sikkerhed i forbindelse med cykelløb er et højt prioriteret fokusområde for Danmarks Cykle Union, og derfor søger vi sammen med Distrikt Sjælland en sikkerhedskonsulent, der kan være med til at skærpe indsatsen på området yderligere.

Organisatorisk er det DCU’s distrikter, som sammen med arrangørklubberne er ansvarlige for afholdelsen af cykelløb. Samtidig er det dog en fælles opgave, som involverer hele DCU. Derfor har DCU’s bestyrelse besluttet, at et af de fem strategiske spor, der arbejdes med sammen med DIF, er sikkerhed. Fokus er i første omgang på de sikkerhedsmæssige udfordringer, der særligt opleves på landevejen, men på sigt gælder indsatsen også andre discipliner som fx MTB.

Organisatorisk
Ansættelsen sker i tæt samarbejde med Distrikt Sjælland. Du vil få arbejdsplads på DCU’s kontor i Idrættens Hus i Brøndby, hvor du vil kunne sparre med andre kollegaer og vedligeholde og udvikle rammerne for sikkerhedsarbejdet. Men en stor del af din tid vil ligge i klubberne på hele Sjælland, hvor du vil skulle rådgive og hjælpe klubberne med at arrangere cykelløb - med fokus på sikkerhed.
Du skal være i stand til aktivt at opsøge opgaverne. Der er masser af dem, så du vil fra starten få mulighed for at præge, hvilke opgaver du kommer til at varetage i stillingen.

Rammer for sikkerhedskonsulentens arbejde
Det er altid arrangørklubben, som har det endelige ansvar for løbsafholdelsen, og det er ikke hensigten, at du som sikkerhedskonsulent har løbsansvar. Forventningen er heller ikke, at du til stede ved samtlige løb, men det vil være hensigtsmæssigt, at du i opstartsfasen er ude ifm. selve løbsafviklingen. Som sikkerhedskonsulenten skal du være udfarende og kontakte og hjælpe de sjællandske klubber, som er løbsarrangører, i forhold til vejledning, sparring og kvalificering/medansvar omkring fx:

 • Politi tilladelser
 • Skilteplaner
 • Afspærring
 • TO-overblik og MC-aftaler
 • Ansøgninger
 • Rutebeskrivelser
 • Sikkerheds vurdering


Desuden skal sikkerhedskonsulenten stå for at:

 • Beskrive og arrangere kurser omkring sikkerhed og løbsafholdelse for klubber
 • Beskrive og igangsætte forskellige uddannelsestiltag,
 • Løbende opdatere og videreudvikle DCU’s sikkehedsmanual
 • Stå for andre tiltag aftalt i det strategiske spor med DIF


Effekten af den sikkerhedsmæssige indsats skal kunne aflæses i forskellige temaer:

 • At forældre trygt sender deres børn til cykling, og at børnene fastholdes i sporten og ikke stopper pga. at det er for farligt at træne og konkurrere
 • At klubberne oplever, at procedurebeskrivelser, generel information og hjælp til løbsafholdelse gør det nemmere og mere attraktivt at være løbsarrangør
 • At rytterne har en mere positiv oplevelse af sikkerhed til licenscykelløb
 • At medlemmerne har en mere positiv opfattelse af sikkerhed til træning


Vi søger en medarbejder, der:

 • har kendskab til cykling – kendskab til både træning og løb på landevej er en forudsætning
 • er uddannet indenfor eller har særligt kendskab til trafiksikkerhed
 • kender til samarbejde med frivillige
 • er serviceminded over for såvel interne som eksterne parter
 • har god forståelse for økonomi, tal og budgetter
 • har gode IT-kundskaber og arbejder hjemmevant i Office-pakken
 • arbejder struktureret og selvstændigt
 • er indforstået med at der kan forekomme aften og weekendarbejde.


Det er en fordel, hvis du har administrative kompetencer, kendskab til foreningslivet og forståelse for en politisk organisation.

Vi tilbyder:

 • en fuldtidsstilling med løn efter kvalifikationer
 • alsidig dagligdag med arbejde både på kontoret og direkte i sporten
 • et godt arbejdsklima med en uformel tone
 • mulighed for at præge dit eget job
 • sundhedsforsikring og gratis adgang til fitnesscenter
 • et spændende sportsligt miljø, hvor vi er blandt de bedste i verden

Stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2024Vi glæder os til at modtage din ansøgning på mail til job@cyklingdanmark.dk senest den 20. maj 2022 kl. 12.00. Samtaler afholdes løbende, og vi håber på tiltrædelse senest den 1. august 2022.

Eventuelle spørgsmål til stillingen rettes til Martin Elleberg Petersen på tlf. 22341001

DCU er en interesseorganisation for alle, der bruger cyklen til konkurrence, træning og motion. DCU består af flere end 30.000 medlemmer fordelt i mere end 330 klubber over hele landet. DCU er medlem af Danmarks Idrætsforbund og er Team Danmark Verdensklasseforbund. Læs mere på www.cyklingdanmark.dk

 

 

-----------------------------------------------------------

Er du interesseret i at søge job hos Danmarks Cykle Union, så send din uopfordrede ansøgning samt CV til job@slet-dette.cyklingdanmark.dk